DutchVideo 2012

Profetie: Het rijk van Satan is onder u!

29-06-2012  Profetie: de engel Gods spreekt tot Gods Profeet, Benjamin Cousijnsen. Inhoud:

  • Opname van Gods kinderen
  • Oproep tot bekering
  • Alert zijn
  • Landen worden getroffen

Published on Jun 29, 2012 by eindtijdspace & Heiscoming12  (incl. new audio)

Please share, and do not change © BC

rijk van satan is onder u

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 juni 2012 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom Benjamin! De technologische engelen waren ook in de tijd van Henoch.
Men onderschat hun buitengewone kennis, van deze buitengesloten engelen. Zo zijn er vele planeten. 

Markus 13, vers 26  U daar, luister goed… En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en majesteit.

Hij zal de engelen uitsturen om de uitverkorenen bijeen te brengen vanuit de vier windstreken van de Aarde, van het ene einde van de wereld tot het andere.
De uitverkorenen zullen op de wolken dus weggevoerd worden in de lucht.
Benjamin, sprak de engel Gods, ik zal het straks weer over de gevallen engelen hebben. Maar luister nu goed verder.

Op de wolken wordt u naar Gods Koninkrijk gebracht.
U zult ontvangen worden door duizenden, tienduizenden, tienduizenden engelen. Het aantal gaat u ver te boven!
De kleuren zijn daar ook heel anders, helderder en lichter. Denk maar aan de regenboog.

Toen God de Aarde maakte, was er ook veel meer kleur.
Maar omdat de mens veranderde, veranderde de kleuren mee. Uw Aarde is niet meer zo, zoals het werkelijk was, zoals in den beginne. De mens laat zich overnemen door demonen! De demonenwereld is onder u, omdat men Jezus Christus verwerpt.

Ik wijs u als engel Gods er op, om u klaar te maken en u te richten op Zijn Wederkomst!
Ook heb ik zoveel doorgegeven aan Gods Profeet, Benjamin, maar wat doet er mee? vraag ik. En u daar, voorganger, word wakker en smeer geen honing in de mond van uw schapen. Sta in Gods kracht! En word nu eens snel vurig van geest, want God valt in slaap van u. Maak u klaar, want uw schapen moeten klaarstaan, want de Koning komt!

Ik zeg u, u daar, houd uw vulkaan op het oog, Washington, VS, uw Mount Rainier!
Want als u zo doorgaat met uw plannen, die tegen de God van Israël ingaan, zal God zelf voor een grote schoonmaak zorgen, en elk middel gebruiken.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is niet dezelfde God als Allah!
Ik zeg u dit: Dit telt voor alle landen. Er is maar één God met een hoofdletter G. En u wilt alle goden en afgoden en kerken één maken! Ziet u niet dat u bent overgenomen? De rampen in uw land hebt u zelf over uzelf uitgeroepen. Nogmaals zeg ik u: U zult zich deze boodschap herinneren, wanneer het in volle gang is. God zendt u, zoals in de tijd van Mozes, dezelfde gebeurtenissen.

Hoever gaat God, denkt u?
Als u, – ik spreek tegen alle landen – als u Jezus Christus erkent als de Zoon van God, en als u zich aan Zijn geboden houdt en uw afgoden vernietigt, zal de God van Izaäk, Jakob en Abraham u waarlijk genadig zijn.

De technologische engelen, gevallen engelen, hebben reeds voor klachten in de hersenen gezorgd bij proefsoldaten, omdat men overgenomen wordt via de helm.
Men gaat heel ver. U kunt zich nu al heel snel verplaatsen, want men wil supersoldaten! Welkom in wonderwereld! Buiten de helmen om wordt men nu massaal ook overgenomen. Men test golven uit via de satelliet, en doet proeven. Ik zeg u, het rijk van satan is onder u! 

Er zullen zelfs dieren zijn, die men nog nooit gezien heeft; wel in de hel!
Deze zullen uit het niets geboren worden bij u op Aarde.
Veel mensen klagen dat ze stemmen horen. En de demonen gaan zover, dat men helemaal overgenomen wordt.

Amsterdam, ja, Amsterdam, u geniet van alle onreinheid, en beschouwt het als normaal.
Als u zich bekeert, heel snel, dan zal er genade zijn. Maar als u zich niet heel snel bekeert, zal onverwachts een onbekend virus zich bevinden onder u. En God zal verder afrekenen met u. Men zal getroffen worden. Bekeer u en kom niet te laat!

Indonesië, Japan, Hawaï, China, Duitsland, Nederland, alle landen, verbaast u niet!
Ik heb tot u gesproken, sprak de engel Gods, in Yeshua HaMashiach, in Jezus Christus’ Naam. Gods hand slaat, Zijn mond blaast en Zijn voeten vertrappen.
En Gods kinderen moeten nu meer en meer waakzaam zijn en vasthouden aan Jezus Christus, want satan die brult. Maar de Leeuw van Juda brult de overwinning!
Iedereen, elk land, is gewaarschuwd! Wie niet wil horen, gaat verloren, welk land dan ook. Benjamin, wie zich niet over wil geven, ja, die gaat verloren. Maar wie wil zich niet overgeven als men gered kan worden? Jezus Christus is de enige Weg en de Waarheid en het Leven, en niemand komt tot de Vader dan door Hem.
Kinderen Gods, zoekt de dingen op, die van boven zijn! Het is waar, zeg ik u, sprak de engel Gods. Voelt u de weeën van Zijn Wederkomst? De weeën, die zijn nu voorbij, want ik zeg u: de bevalling is bijna begonnen. Uw Koning der koningen komt eraan! Schrik niet, wat nu ondertussen allemaal gaat gebeuren in deze wereld.

Men weet niet meer wat men doet…
Een moeder gooit de baby van het balkon. De man hangt zich op. Een jong stel werpt zich voor de trein. Een auto rijdt door het winkelcentrum, en rijdt in op de winkels. De mens, die zich niet bekeert tot Jezus Christus, gaat nu hele rare dingen doen, omdat men is overgenomen.
Ik zeg u, de tijd is nabij! En Jezus Christus komt zeer, zeer spoedig.
Ik zeg u, Benjamin, en u daar: Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com