DutchVideo 2018

Profetie: Gods hand zal harder toeslaan!

Sinds 2012 wordt u gewaarschuwd via Profeet Benjamin Cousijnsen, die aangesteld is om alles woord voor woord door te geven. God heeft u deze Profeet gegeven, ook om u te waarschuwen, maar u luistert niet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 oktober 2018 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revalach, een bode engel Gods.

Voorwaar, sinds 2012 wordt u gewaarschuwd via Profeet Benjamin Cousijnsen, die aangesteld is om alles woord voor woord door te geven.
Voorwaar, God heeft u deze Profeet gegeven, en om u te waarschuwen. Maar u luistert niet! En de ene na de andere onheilsprofetie wordt vervuld, en de ene ramp volgt na de andere ramp, vanwege ongehoorzaamheid aan God en Zijn geboden.

Voorwaar, ook al geeft men veel giften voor de wederopbouw,
Profeet Benjamin Cousijnsen openbaart u dat elk land telkens geslagen zal worden, omdat men niet luistert en zijn of haar afgoden blijft aanbidden.

Voorwaar, China, Noord-Korea, en West- en Zuid-Korea, en Mexico en Indonesië en Filipijnen, en wereldwijd,
er zal een groot geween zijn om het verlies van wie u liefhad! Voorwaar, bekeert u en buig uw knieën, en aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vol berouw.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, Gods hand zal harder toeslaan!
Wie niet wil horen, gaat verloren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com