DutchTo the futureVideo 2012

Profetie: Een blik in de nabije toekomst!

15-05-2012  Belangrijk profetisch visioen opnieuw onder uw aandacht gebracht. Benjamin Cousijnsen wordt getoond, wat in de nabije toekomst met de christenen die achterblijven, gebeurt.

Gepubliceerd op 10 jul 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

merkteken van het beest

Volledige weergave:

Deze profetische woorden, dit profetische visioen, deelde de engel Gods Benjamin Cousijnsen mee op 15 mei 2012.

Ik lag in bed toen ik hoorde, ‘Shalom Benjamin’. Ik ben de engel Gods. Profeet van God, ik ben aangesteld om u mee te nemen. De engel Gods maakte een zwaai, en opeens stonden we in een concentratiekamp. De engel Gods vertelde dat dit een concentratiekamp was voor Christenen, Openbaring 13, vers 9.

De engel zei, De Here waarschuwt de mensen al zo lang. Wie niet luistert, Benjamin, zal gestraft worden.

“Kijk eens”, zei ik, wijzend naar de mensen, “wat zien ze er raar uit. Ze lijken wel zombies!”

De engel zei, Dat komt Benjamin, omdat ze het merkteken hebben aangenomen. Ze hebben een gezwel, dat ze niet kunnen verklaren.

Openbaring 16, vers 2  Hier staat geschreven: En de eerste ging heen, en goot zijn schaal uit op de aarde; en er kwam een kwaad en boosaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

De engel zei, Ze hebben tenslotte hun beeld aanbeden.

God stuurde Alsem.

“Wie is die persoon?” vroeg ik.

Benjamin, zei de engel, het is een ster. Een derde deel van de wateren is besmet. Door alsem sterven heel erg veel mensen. Die mensen sterven, omdat het water bitter is geworden. De engel gaf:

Openbaring 5, vers 11 tot 13.

Die andere groep daar zal straks 1000 jaar heersen als koningen. Zij weigerden het beest te aanbidden, en nu wachten ze de onthoofding af, doordat ze het merkteken weigerden, Openbaring 20, vers 4.

Toch hebben er nog vele Christenen, omdat ze zo’n erge honger hadden, op hun rechterhand – en sommigen op hun voorhoofd – het merk aangenomen. Gods gramschap is over hen gekomen, sprak de bode engel Gods en gaf Openbaring 14, vers 11 tot 13.

Ze hadden er van gehoord, en tóch hebben ze het 666 merkteken aangenomen. De bode engel van God zei, Rook en pijniging stijgt op in eeuwigheid. Nimmer zullen ze rust hebben, omdat ze het teken hebben aangenomen.

Openbaring 13, vers 9  Hier staat geschreven: Indien iemand een oor heeft, hij hore.

De Here deed de donder weerklinken, en verhief Zijn stem.  2 Samuël 22, vers 14  Dit mag u in uw Bijbel lezen.

De satan zal in de poel des vuurs geworpen worden, zei de engel, en gaf Openbaring 19, vers 20 tot 21.

Deze tijd nadert. Alleen zij die echt in Hem geloven en Zijn wil doen, worden wel behouden, want voor hen is dit:

Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem flitst, van de ene kant naar de andere kant van de hemel licht, zo zal de komst zijn van Jezus Christus.

De engel sprak, Of u nu Christen bent of niet, bekeer u nu, nu het nog kan!

Neem het getal niet aan, anders behoort u satan toe. Dit alles geschiedt als in de dagen van Noach. De engel Gods zei, Alleen de Christenen en niet-Christenen zonder ticket zullen achterblijven, en ze zullen wensen dat ze dood waren. God had de ark al gesloten van de binnenkant. Maak ernst met dit visioen van God, dat hij deelde met zijn eenvoudige Profeet Gods. Ik heb hem uitgezocht, omdat u toch niet naar Mij zou luisteren. Kijk naar wat de Geest Gods tot u spreekt!

Ik heb nu nog niet eens over de storm gesproken en de verwoesting van uw dijken, Nederland!

China, wat doet u mij aan! Voor elke marteling zal u de prijs betalen, omdat dezen, die u martelt en bespot en vernedert en verkracht, mijn kinderen zijn in Jezus Christus.

Zorg, zegt de Here uw God, u die deze boodschap hoorde, dat u erbij bent!

Jezus Christus komt zeer spoedig! De engel zei, Wees niet als de ongelovige Tomas; u krijgt één kans. Maak deze gruwelheden mee, óf u bekeert u nu en erkent dat Jezus Christus de Zoon van God is, en volgt hem. Jezus Christus haalt spoedig Zijn kinderen op. De Opname noemt men dit. Velen, die niet met hun hart Jezus Christus hebben toegelaten, zullen dít meemaken.

Benjamin, we moeten terug, zei de engel Gods. Zeg hen dat ze de ark binnen moeten gaan. Jezus Christus is uw enige Uitweg, Hij heeft u zó lief! God de Vader waarschuwt u, zoals een vader naar zijn kind toe.

Opeens zwaaide de engel weer met zijn hand, en maakte wat leek op een strooi gebaar. En daar was ik weer in mijn slaapkamer.

Ik zei, “Ik vind het erg schokkend wat ik zag, en ook wat ik moet delen”.

De engel antwoordde: Benjamin, wat schokkend is, is dat ze niet horen en zich bekeren tot God. Jezus klopt al zó lang aan hun hart! Ik zeg nogmaals: Maak u klaar! Christenen mogen zich Christenen noemen als ze hun hart open hebben gedaan voor Jezus Christus, anders zijn ze deze Naam nog niet eens waardig.

Slaap lekker, Benjamin, ik zal de schokkende beelden uit uw gedachten halen en jouw gedachten zullen weer hetzelfde zijn.

Toen zei ik, “Ik voel me slaperig”.

De engel zei: Dit was geen zandmannetje, maar het werk van een engel Gods. Slaap lekker!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com