DutchTo the futureVideo 2012

Profetie: De ster van de Aarde zal Mijn kracht zien

14-06-2012  Profetie: Gods engel brengt een profetisch bericht van God. De ster van de Aarde zal Mijn kracht zien!

Gepubliceerd op 14 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

spectaculaire Filament uitbarsting Zon

Volledige weergave:

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Deze woorden kreeg ik van de engel Gods, en die heb ik ontvangen op 14 juni 2012 op klaarlichte dag.

Dit is een ernstige boodschap.

Benjamin, Jezus Christus zegt: Weet gij waarom Ik ween?

Enkelen buigen zich de knieën. De Heilige Geest is vol smart.

Vele kinderen Gods hebben vele rangen behaald in hun kerk.

Ze denken dat ze heel wat zijn, en spreken tegen hun broeders en zusters, alsof ze God zijn, en leggen hen misleidende woorden op met hun eigen onreine geest. De onreinheid is reeds sterker dan bij Sodom en Gomorra. Deze onreine duivelse geest heeft heel Europa in zijn macht, en brengt de goddeloosheid zeer sterk naar de voorgrond!

Jezus zegt: De zonde scheidt u van Mij. U hebt Mij afgewezen en zelfs vervloekt. U stelt uw eigen goden en afgoden boven Mij en de engelen. U speelt met vuur, en Ik heb u vaak ontzien.

Maar nu is Mijn tijd ook voor u gekomen, Europa!

De straten zullen branden onder uw voeten; dit is Mijn werk. De Zon zal branden en de grond zal scheuren. Ik heb dit reeds onder Mijn dienstknecht gesproken, tot Mijn zelf uitgekozen Profeet, Benjamin, dat een derde deel van het water besmet zal zijn.

Toen sprak de engel Gods verder,

Openbaring 5, vers 11 tot en met 13  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid.

Mensen zullen sterven, rivieren drogen uit…

Dit hoort toch bij de hel? zei de engel Gods. Er zal hongersnood zijn, en velen sterven in Europa. Dit is ook voor Spanje bestemd, en Portugal. En de VS, die zal geen VS meer zijn!

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

Zie, Benjamin, de grote oceaan zal door Mijn adem Mexico reinigen, en een groot deel zal schoon weggeveegd worden door Mijn adem.

Ze hebben maar niet willen luisteren. De oceanen zal Ik, de Here, gebruiken.

Wees gewaarschuwd, Australië; u wordt ook niet ontzien en u zult vergaan. Ik zal enkele delen sparen.

U daar, die Mijn volk bedekt hebt met het bloed van Iran en Irak en Libanon, Arabië en Azië, Amerika… ook u zult Mij niet ontgaan. U wilt maar niet luisteren! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw Redder en uw Bemiddelaar. Hij is uw enige Oplossing, als u zich bekeert tot de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Jezus Christus. 

Parijs, Ik zal uw afgods-Eiffeltoren doen instorten.

Het zal wegzakken, uw toren van Babel!

Iedereen, elk land, heeft Gods zwaard nu boven zich. Ik zeg u nogmaals, Ik heb u niet ontzien en heb de tijd over dit alles ingekort!

Toen sprak de engel Gods verder: Spreuken 4, vers 24 tot 27*

Want wie waarlijk vrij is, en Hem, Jezus Christus, hebben aangenomen in hun hart en wandel, zal behouden worden.

Hij is uw Kapitein, en brengt u naar Zijn veilige hemelse haven. Vrees niet!

Openbaring 7, vers 15 tot 17  Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte.

*Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.

Want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan bestaan.

Toen zei de engel Gods ook: Vrees niet, Mijn kinderen, hoor de bazuin! De ster van de Aarde zal Mijn kracht zien.

1 Johannes 2, vers 18  Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antiChristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

En u wilt natuurlijk gespaard worden, maar ik zeg u: Jezus wil u sparen, maar niet straffen!

Hij wil u juist redden! Wie niet wil horen, die gaat verloren. Niet luisteren en aannemen van deze boodschap is zonde, en zal niet ongestraft blijven. De tijd is op, word wakker! Bekeer u! Vouw uw handen en ga naar Jezus Christus, sprak de engel Gods.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com