DutchVideo 2013

Profetie: De sluizen gaan open boven Kenia!

03-05-2013  PROFETIE GEOPENBAARD AAN GODS WARE EENVOUDIGE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! BEKEER U, DE SLUIZEN GAAN OPEN BOVEN KENIA!

Gepubliceerd op 3 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Kenia

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 mei 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik ben Donder, Gods bode engel. Benjamin, voorwaar,

1 Korinthiërs 4, vers 16  Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld.

Sirach 10, vers 20 en 21  Mensen eren hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft. Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de Heer; halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van verwerping.

1 Korinthiërs 3, vers 13  ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

Voorwaar, Kenia!

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Lees voor: Leviticus 20, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.

De bode engel Gods sprak verder,

Bekeer u! De sluizen gaan open boven Kenia!

Ook waarschuw ik u, wie niet wil horen, gaat verloren. Laat uw hart rein zijn. God is heilig!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Emanuel, Maranatha, Shalom!

SHALOM! De vrede van de Heer en Zijn genade zij met u allen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com