DutchVideo 2012

Profetie: De Here God heeft Israël de overwinning gegeven!

14-10-212  PROFETIE: IN EEN NACHTGEZICHT WERD BENJAMIN COUSIJNSEN NAAR ISRAËL VERPLAATST. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB LIET BENJAMIN ZIEN DAT GOD ISRAËL DE OVERWINNING HEEFT GEGEVEN!

Published on Oct 14, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jericho raketlancering

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 14 oktober 2012 liet de Here mij het volgende zien, wat ik graag met u wil delen, en wat Hij mij liet zien.

Shalom, Benjamin, ziener Gods! Ik heb u verplaatst naar Israël…

Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Dit is geen droom, Profeet Gods. Schrijf op wat u ziet…

Ik zag een Israëlische school, verwoest, en ik zag enkele huizen verwoest in puin. Ik zag ook een behoorlijke inslag van een raket.

Benjamin, ik ben de bode engel Gods, Isma. Men denkt nu: ‘Icabod’. Dat betekent: Weg is de eer uit Israël.

Ik zei, “Isma, Israël is toch beschermd met Gods engelen?”

Dat is ook zo, ziener Gods, maar sommige dingen moeten geschieden, opdat de heilige Geschriften Gods vervuld worden.

Turkije en vele andere landen, en Iran, worden gebruikt om alles in vervulling te brengen.

Terwijl ik liep, zag ik de gouden Ark des Verbonds met de engelen erop van goud, met gouden draagstokken gedragen door vier engelen. En de vijfde engel maakte de weg vrij voorop, en de zesde liep achter de ark aan. En daarachter liep het Israëlische leger, en enkele Israëlische soldaten, die schoten op dat moment een raket af naar Iran, omdat Iran Israël aan het beschieten was.

Ik zag ook hier en daar afgebrande auto’s en ik zag ook de angst in de ogen van de mensen en de kinderen.

Ik zei, “Waarom zie ik de Ark des Verbonds met engelen bij het leger van Israël?”

Dit ziet u als teken voor Israël, sprak de bode engel. God heeft Israël lief.

Ooit was de man Gods, Eli, zo geschrokken dat hij flauwviel en stierf.

Ook de vrouw van Pinehas stierf op het moment, dat de ark buit was gemaakt door de Filistijnen. Israël die dacht dat men een ark had met krachten. Maar het was niet de ark, maar de God van Izaäk, Jakob en Abraham, die Israël de overwinning gaf.

De Filistijnen zagen hun overwinningsbuit als vloek, omdat er op dat moment, Benjamin, veel Filistijnen ziek werden en stierven, en ook hun afgod, Dagon, brak helemaal in stukken. Het was genoeg geweest, en de Filistijnen gaven de buit terug met veel extra’s.

Ze kwamen erachter, dat de God van Israël zeer machtig is, en niet te verslaan is! Nu weet u waarom u dit ziet. 

Zelfs Iran kan tegen de macht en de kracht van de God van Izaäk, Jakob en Abraham niet op!

Israël is meer dan overwinnaar.

Wie bidt er nog voor Israël, voor Gods volk?

Zelfs Israël is door velen in de steek gelaten. Wie Israël bestrijdt, zal bestreden worden door God Zelf. Wie Israël vervloekt, zal vervloekt zijn. Wie Israël zegent, zal gezegend zijn, niet anders!

Ik, de almachtige God van Israël heb u de overwinning gegeven. Ik zal voor u strijden! Shalom voor Israël!

U daar, die in Yeshua HaMashiach verbonden zijt, Maak u klaar zoals het opgeschreven staat.

De Koning der koningen, Hij komt zeer spoedig! Houd uw ogen op Israël en zie, de dag breekt aan, dat men de tranen kan drogen… De Zoon des mensen is terug met macht en majesteit!

Ik verplaats u weer, ziener Gods. De tijd is nabij. Wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, zal achtergelaten worden. Kies nu, wie u dienen wilt. Wie u niet wil horen, gaat verloren. Luister naar de Profeet Benjamin en u wordt gered.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com