DutchVideo 2016

Profetes Theresa en Profeet Benjamin samen is een doorn in het vlees van satan!

Boodschap Gods: Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees. Veroordeel Mijn wil en werk niet! Ik ben wie Ik ben, en Mijn werken zijn niet te bestrijden.

Gepubliceerd op 17 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

prophetess-theresa-and-prophet-benjamin-cousijnsen

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 17 november 2016 bracht de bode engel Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni, uw Heer: 

Deuteronomium 32, vers 39 en 40  Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht. Voorwaar, Ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in eeuwigheid leef…

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, Mijn woorden zijn getrouw, alzo Mijn macht en kracht, en Mijn weg en Mijn wil. Voorwaar, gij die luistert, neem Mijn aangestelde Profeet en Profetes serieus! Ik ben wie Ik ben. En veroordeel Mijn wil en werk niet; er is geen God behalve Mij!

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Voorwaar, Ik de Here, JHWH, heb Mijn engelen gezonden, om Mijn werk te volbrengen in het einde der tijden!
Voorwaar, Mijn naam is Reciado en ben een bode engel Gods. Luister ook beslist naar de boodschap met de titel: ‘Denk niet in hokjes; aan de Auteur zijn alle rechten voorbehouden!’ en luister naar de boodschap met de titel: ‘Wat anderen ook zeggen, God weet wat Hij doet!’

Voorwaar, juist nu heeft God uw medewerking nodig, om Zijn werk te volbrengen.
Steun de Evangelicalendtimemachine.com! Voorwaar, en luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Roberto is Marta’s ware Cherub zielemaatje!’ en de boodschap: ‘En wie is Marta dan?’ en de onthullende boodschap met de titel: ‘Hemelse profetie vervuld!’

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig en Rechtvaardig is de Here, de Koning der koningen!
En niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here, heb ik tot u gesproken, en Ik zal de satan doen vrezen, meer dan ooit tevoren. Ik ben wie Ik ben, en Mijn werken zijn niet te bestrijden! Ik ben Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en ben onoverwinnelijk, en Mijn wil zal altijd geschieden. En Mijn Profetes Theresa en Profeet Benjamin samen, is een doorn in het vlees van satan! En ook u, die met Mij verbonden zijt, zijt meer dan overwinnaar, en de duivelse kracht is verbroken door Mijn kracht. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com