DutchVideo 2019

Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, Gods wegbereiders

U daar die luistert, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak uw paden recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen! Hoor naar de boodschappen Gods, overgebracht door de bode engelen Gods. Want waarlijk, alles is tot u gesproken vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf Zijn Troon des Hemels. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, enige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, u daar die luistert, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
Waarlijk, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak uw paden recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen!

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen zijn de wegbereiders,
en zij wijzen u erop, via de boodschappen Gods, om u over te geven, want de tijd is nabij. Voorwaar, ik zeg u, hoor naar de boodschappen Gods, overgebracht door de bode engelen Gods! Voorwaar, wie naar hen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, hoort, hoort naar Gods stem, die ook zegt: Wie hem of haar veroordeelt, heeft God veroordeeld! Want waarlijk, alles is tot u gesproken vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf Zijn Troon des Hemels! En als u Gods woorden niet serieus neemt via de boodschappen, via hen, zal men zeker gestraft worden! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. En velen zullen zich op de borst slaan.

Voorwaar, God ziet u en Hij weet van uw wandel!
Niemand komt Gods Koninkrijk binnen, als men niet luistert en kwaadspreekt over Gods gezalfden! Ook al bent u vele malen gedoopt als kind van God, dan daar en dan daar, u zult zien dat de doop u niet gered heeft, en dat u in de hel geworpen wordt, vanwege dat uw geest, ziel en lichaam geen tempel was van de Heilige Geest. Maar doordat u een instrument van satan, en een kwaadspreker bent en roddelaar, en vol gif zit, en uw eigen geest en ziel en lichaam kapotmaakt, en de Heilige Geest gekwetst en afgebroken hebt, en ook Gods tempel in u afgebroken hebt, en Gods gezalfden hebt slecht gemaakt, zal uw wandel in het kwaad niet meer worden vergeven. In de Hemel is geen plek voor roddelaars vol gif. Hun plek staat al vast tussen de wormen en slangen in de hel, waar Profeet Benjamin Cousijnsen vele bekende gezichten zag in het vuur des hels, getoond door de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, aan Profeet Benjamin!

Voorwaar, 

Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.
Vers 13  Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.
En vers 15 en 16  En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

Voorwaar, hoewel sommigen de Here kenden, hebben sommigen toch gekozen voor de hel.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com