DutchVideo 2019

Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods uitgekozen eindtijdprofeet van de laatste dagen

Na vele jaren in de Hemel, waar Profeet Benjamin gezalfd werd door God zelf, werd hij teruggeplaatst op Aarde, om de boodschappen Gods over te brengen, die 100% getrouw en waarachtig zijn! Deze zalving was nodig, zodat Benjamin de bode engelen kan ontvangen op de Aarde, zoals ook de oude Profeten weleens een boodschap Gods ontvingen via een bode engel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, neig uw oor, en hoor aandachtig met uw hart en ziel en gedachten.
Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 16  Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, heb mijn engel gezonden… tot zover.

Zalig zij die horen!
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is door de Kadosh, Heilige God van Abraham, Izaäk en Jakob in de Hemel ingezegend. God gebruikte daarvoor Zijn Kadosh, Heilige, Bijbelse Profeten, die in blinkend en smetteloos, fijn linnen gekleed waren. Toen sprak God: “Werp u neder voor Mijn Kadosh, Heilige aangezicht en voeten”. Voorwaar, de Hemelse, Kadosh, Heilige Profeten zijn de instrumenten van God! De gouden hoorn, de kruik, die bewerkt is met kostbare gekleurde diamantjes en steentjes, onder andere, is het eigendom van God zelf vanuit het Kadosh, Heiligdom, waar ook de namen van de ingezegende Profeten op staan, die in de Hemel zijn.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Benjamin werd ingezegend door de Profeten Gods!’ van 2012.
Eigenlijk hoort de titel te zijn: ‘Benjamin werd ingezegend door God in de Hemel!’, hoewel God Zijn Hemelse, Kadosh, Heilige, Bijbelse Profeten ervoor gebruikte, om de gouden hoorn met Hemelse zalvingsolie uit te gieten op het hoofd van Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, deze zalving was ook nodig, zodat Benjamin de bode engelen kan ontvangen op de Aarde, zoals ook de oude Profeten van de Bijbel op de Aarde ooit weleens een boodschap Gods ontvingen via een bode engel Gods. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods uitgekozen eindtijdprofeet van de laatste dagen. En evenzo werd hij, na vele jaren in de Hemel, teruggeplaatst om de boodschappen Gods over te brengen, die 100% getrouw en waarachtig zijn!

Voorwaar!
Samen met zijn vrouw Theresa en zijn gezin, en de Evangelical EndTime Machine, de warriors, vereren zij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en dienen Hem, de Koning der koningen, met blijdschap en geven Hem alle eer. Hun loon is opgetekend in de Hemel, en zelfs de engelen verblijden zich over hen allen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com