DutchVideo 2018

Prijs de Heer en verheug u in Hem

Verheerlijk Hem, uw geweldige Redder! Ieder, die op Hem vertrouwt, zal Hij met Zijn heerlijkheid kronen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren en Koning der koningen, uw Rabboeni en enige Heer, Abba, Vader!

Voorwaar, Prijst Hem, en verheugt u in Hem!
Voorwaar, mijn naam is Kreamach, en ben een bode engel Gods. Heilig, Heilig, Heilig is de Here, uw God. Verheerlijkt Hem, uw geweldige Redder!

Zegt:
“Immanuël, God is met ons! Ja, Zijn genade en goedertierenheid en trouw en vrede en vergeving van zonden zijn aan mij geschonken. En Uw nabijheid, die sterkt mij en leidt mij. Halleluja! Ik wandel met vreugde, en besef: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ieder, die op Hem vertrouwt, zal Hij met Zijn heerlijkheid kronen. De Heer is mijn kracht en mijn licht op mijn pad. Ik prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en hef mijn handen op in Zijn Heiligdom. Dank U, Heer, voor Uw macht en grootheid. Gij zijt als Hoofd boven alles verheven! U heerst over alles en over mijn leven. Rijkdom en ere komt van U. Dank U voor Uw zegeningen. Amen!”

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com