DutchVideo 2023

Pleeg geen moord!

En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.

Gepubliceerd op 09 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 08 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

1 Johannes 3, vers 11 en 12 Want dit is de verkondiging, die gij “broeders en zusters” van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben “en plaats dit gebod Gods diep in uw hart, en vergeld geen kwaad met kwaad en wees” niet gelijk Kaïn: hij was uit den boze en vermoordde zijn “eigen” broeder. “Dit komt helaas ook nu nog heel veel voor juist bij de Christenen.” En waarom vermoordde hij hem? “Stel uzelf ééns deze vraag; Waarom vermoordde u uw broeder of zuster? Zie dit geestelijk.” Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig.

Voorwaar, haat is niet uit God!

En vers 13 en 14 Verwondert u niet, broeders “en zusters hierover”, wanneer de wereld u “dus” haat. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het “eeuwige” leven, omdat wij de broeders “en zusters horen” lief te hebben. “Dit houdt in kunnen vergeven.” Wie niet liefheeft, blijft in de dood “en zal God nooit zien.”

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Laat de Heilige Geest Gods uw harde diamanten hart veranderen en bekeer u!

Vers 15 Een ieder, die zijn “of haar” broeder “of zuster” haat, is “dus” een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder, “een hater,” eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Daarom verraadt men zichzelf uit wie men echt is.

Vers 16 tot en met 18 Hieraan hebben wij de liefde “Gods” leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders “of zusters in Christus” ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn “of haar” broeder “of zuster” gebrek ziet lijden, maar zijn “of haar” binnenste voor hem “of haar en God’s werk” toesluit, hoe blijft de liefde Gods “dan” in hem “of in haar?” Kinderkens, “overdenk wat de Heilige Geest tot u te zeggen heeft en” laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar “vooral” met de daad en in “deze” waarheid.

Voorwaar, druk dit maar af en lees het keer op keer.

Vers 19 en 20 Hieraan zullen wij “echt” onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn “en liefde,” en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.
En vers 23 en 24 En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden geeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem “of haar”. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
En 1 Johannes 4, vers 21 En dit gebod hebben wij van Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”: Wie God liefheeft, “doet wat God van hem of haar vraagt en” moet ook zijn “of haar” broeder “of zuster” liefhebben.

Tot slot,

3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

En Openbaring 22, vers 19 en 20 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, pleeg geen moord!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com