DutchFor the Children EN/NLVideo 2019

Pesten!

Waargebeurd verhaal, overgebracht door de bode engel Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Ook geschikt voor kinderen! Als kind werd Ronnie vaak gepest op school. Ze gaven hem als bijnaam: ‘Varken’. Op tijd heeft Ronnie de juiste keuze gemaakt; hij werd na zijn bekering thuisgehaald, vanwege zijn hart. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een speciale boodschap Gods, geschikt ook voor kinderen, door de bode engel Gods woord voor woord overgeleverd op 9 augustus 2019 aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Ik deel met u het volgende: Ronnie, hij woonde in Nederland.
Als kind werd hij vaak gepest op school, vanwege dat hij een dikke buik had. Ze gaven hem als bijnaam: ‘Varken’. Ronnie kende alleen maar tegenslagen en verdriet. En stap voor stap werd Ronnie zwaar depressief en kreeg hij lichamelijke klachten. Verder, een bemoediging van zijn moeder of van anderen, kende hij niet, zelfs niet op zijn werk! Ronnie dacht even, dat zijn leven zou veranderen als hij een baan zou hebben, en hij deed erg zijn best als taxichauffeur. Maar ze besloten hem toch te ontslaan.

Voorwaar, Ronnie had het gevoel dat hij niets waard was.
Satan sprak vaak tot Ronnie, om een einde te maken aan zijn leven. Op een dag, na een slapeloze nacht onder tranen, dacht Ronnie: ‘Ik koop een Bijbel’. En Ronnie las het volgende:

Jeremia 20, vers 10 tot en met 13  Want de mensen bauwen mij na: “Overal paniek! Overal paniek!  Roep het, dan vertellen wij het verder.” Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: “Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen wij hem in onze greep, dan wreken wij ons op hem.” Maar JHWH staat mij ter zijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal die worden vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor. Zing voor JHWH, loof JHWH, want hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wat werd Ronnie aangeraakt door het lezen van de Bijbel!
En wat een liefde had Jezus Christus voor hem! Ronnie vond geloof, hoop en liefde, en gaf zich over aan de Heer, en werd na zijn bekering drie maanden later thuisgehaald, vanwege zijn hart. Op tijd heeft Ronnie de juiste keuze gemaakt!

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com