DutchVideo 2014

Paus Franciscus was al door de Illuminati gekozen

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB LIET DEZE OPENBARENDE BOODSCHAP OVERBRENGEN. O.A.: DE WERELDORDE IS EEN GROTE ILLUMINATI CLUBORGANISATIE; ZIJ KOZEN VANTEVOREN AL VOOR PAUS FRANCISCUS.

Gepubliceerd op 27 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

antichrist Obama en valse profeet paus Franciscus

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 mei 2014 bracht een engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over, woord voor woord, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn is Berisma en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, onder de Illuminati zitten grote organisaties en regeringsleiders tot restaurantenketens, zoals onder andere:

McDonald’s, de antichrist, het koningshuis, mediabedrijven, banken, organisaties, NAVO, geheime diensten. Voorwaar, de grote wereldorde is een wereldwijde Illuminati cluborganisatie, een netwerk!

Voorwaar, de totale overname, de werken van satan, komen met de dag meer en meer op de voorgrond. Zowel de technologie speelt een grote rol om de mens over te nemen!

Voorwaar, de wereldwijde Illuminati is als het ware een bedrijf met een doel.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware geliefde Profeet, vertelde u al op 22 januari 2014 in de boodschap, met als titel: ‘Twee schaakstukken ten tonele: zij aan zij!’ dat de nieuwe paus Franciscus reeds gekozen was. In de wereldorde wisten ze dus reeds, wie de religieuze leider van het Vaticaan moest zijn. En men koos als één Wereldorde voor het witte schaakstuk: Paus Franciscus. De valse profeet maakt de weg vrij! Hij is uitgekozen met een doel. Luister eens naar de boodschap van 10 juli 2013, met de titel: ‘Informatie over de antichrist en zijn wegbereider!’

Ook openbaarde Profeet Benjamin, dat de paus Jeruzalem, de oude stad, zou gaan bezoeken, met het doel een tempel te laten bouwen voor alle religies samen: een wereldkerk. 

De antichrist is moslim, en zei paus Franciscus u niet, dat zelfs een atheïst, of ongelovige, absoluut niet naar de hel gaat?

En dat ongelovig blijven ook geen probleem is?

Op 9 oktober sprak Profeet Benjamin erover in 2013, in de boodschap met de titel: ‘Paus Franciscus is de valse Profeet uit Openbaring!’

Jeremia 16, vers 17  Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt.

Zo spreekt de Heer!

Voorwaar, paus Franciscus is door de wereldleiders gekozen door de Wereldorde, de Illuminati. Waarom?

Omdat de antichrist daar ook aanwezig is! En samen met de aanwezigheid van leiders, willen ze maar één ding, en dat is de onderwerping aan de grote leider, de antichrist, en de wegbereider. Voorwaar,

Lees voor: Openbaring 13, vers 7  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian:

Bron: Evangelicalendtimemachine.com