SurinameseVideo 2019

Paus Franciscus en streeft foe wan wereldreligie

Ding poti a boskopoe disi tapoe 9 juli 2019 nanga Precious

En a denki abra: dati a no en meki noti wiensi religie libisma de, bikasi alamala en go na wan Gado. Allah de a papa foe wi ala, dati Paus Francicus taki, a instrumenti foe satan.

Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC