DutchVideo 2017

Paus Franciscus besprak de globale wereldbevolkingsuitroeiing met Donald Trump!

09-08-2017  Openbaring Gods: In een gesprek van Paus Franciscus met Donald Trump had Paus Franciscus het over een extreme globale wereldbevolkingsuitroeiing. Hoor en lees waarom. Verder onder andere, God is duidelijk! God keurt het tegennatuurlijke af en ziet niets door de vingers. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ter plekke altijd alle woorden Gods opschrijft.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Paus Franciscus had het tijdens het bezoek van Donald Trump over een extreme, globale wereldbevolkingsuitroeiing!
Dit heeft ook te maken met het doel, om het klimaat te willen veranderen.

Genesis 6, vers 11 en 12  In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde.

Voorwaar, de mens wordt nu meer en meer overgenomen.
En zelfs in de kerk is de satan aan het werk, om het tegennatuurlijke aan te passen, zoals lesbiennes en homo’s en transgenders, en zelfs transseksuelen, alles waar de God van Abraham, Izaäk en Jakob een hekel aan heeft! Zelfs de Bijbel zal aan dit denken aangepast worden, omdat men vindt dat wat er in de Bijbel staat discriminerende uitspraken bevat tegen de geslachtsveranderende mens, die ontevreden is. Satan zegt: “Doe het! Geniet van het leven, want je bent er maar even!” Zelfs seks met dieren vindt men zo langzamerhand al heel normaal, en ook dat jonge kinderen zeer jong moeten kunnen trouwen.

Voorwaar, en zo gaat men tegen Gods geboden in, alsof Hij een fout heeft gemaakt.
Schaam u! En zelfs de Paus hoopt, dat een geestelijke gezien mag gaan worden als een geestelijke, en dat zowel het verleden als het heden op seksueel vlak, de omgang met klein tot groot, als normaal beschouwd zal gaan worden, en dat seksuele omgang gewoon gezien kan worden als geestelijke overdraging van Gods geestelijke vruchten, vol van zegeningen!

De Izebel geest van satan is zeer actief!
En ook de kenmerken van het gedrag en uiterlijk worden met de dag zichtbaarder. Sommigen tonen bezetenheidsgedrag, en zijn van aanzien als de gevallen engelen. Sterker nog, als satan, en laten het toe dat de gevallen engelen zich vrij bewegen, zonder zich iets aan te trekken van vrees voor Gods veroordeling of Zijn gebod! Voorwaar, mijn naam is Serfarma en ben een bode engel Gods.

God is duidelijk.
God keurt het tegennatuurlijke af en ziet niets door de vingers! Ook keurt Hij die kerken en mensen af.

Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.
En vers 32  En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.
En Romeinen 2, vers 27  Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt.

En Hebreeën 13, vers 4  Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com