DutchVideo 2013

Pas op! Zijn charismatische charmes verblinden u!

29-07-2013  DE PAUS PROBEERT, OM SNEL TOCH NOG HEEL VEEL ZIELEN TE VERBLINDEN EN NAAR HET KATHOLICISME TE LOKKEN! FRANCISCUS GEBRUIKT HIERVOOR ZIJN CHARMES EN ALLERLEI CHARISMATISCHE TACTIEKEN!

Gepubliceerd op 29 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Paus Franciscus2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2013 bracht de engel des Heren deze openbaringen Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Berisma.

Voorwaar, de Katholieke kerk heeft de Catechismus sinds 1997 zo aangepast, dat homoseksualiteit anders gezien wordt.

Men beweert dat de Catechismus, wat niets met de heilige Geschriften te maken heeft, Gods regels zijn en heilige Geschriften zijn, en men voegt zo hun eigen regels aan de Bijbel toe.

Zo staat geschreven in Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, paus Franciscus gebruikt zijn charmes en magie om mensen over te halen naar het Katholicisme, en gebruikt hierbij charismatische tactieken, zoals lofprijzen en aanbidden, om mensen zo onder zijn macht te krijgen.

Voorwaar, de paus zal zelfs Sodom en Gomorra en alle heilige beelden en het tegennatuurlijke altijd goedkeuren, omdat hij de wegbereider is van de antichrist, Obama!

Titus 1, vers 15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.

Voorwaar, 

Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Lees voor uzelf Romeinen 1, vers 26 tot en met 28 in uw Bijbel.

Voorwaar, de paus veroordeelt niet, zegt hij, en zegt dat een homoseksuele geaardheid geen zonde is.

Volgens de paus manipuleren homo’s ook niet. Voorwaar, men pleegt zonde, als men handelingen verricht. Voorwaar, daarom, wie zijn zonde echt belijdt en berouw toont, en God niet kwetst met het tegennatuurlijke, is waarlijk vergeven. En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal u zeggen: God schiep Adam en Eva, en God heeft zich nog nooit, van Genesis tot Openbaring, vergist!

Lees voor uzelf: Genesis 1, vers 27

Voorwaar, de Heer zegt u ook: Ga heen en zondig niet meer.

Hij wil u redden en vergeven. Het tegennatuurlijke zijn kenmerken van de tijden van Henoch van de gevallen engelen. Breek er vanaf nu mee! Kies, zoals God het bedoeld heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com