DutchVideo 2015

Pakistan, in het Oosten werd u verrast!

Mededelende, profetische boodschap Gods: Pakistan! God opende de sluizen des hemels vanwege ongehoorzaamheid! Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen geeft alles door. Hoor naar hem, de stem die spreekt: “Voorwaar, u bent gewaarschuwd!”

Gepubliceerd op 31 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Pakistan flood3

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! De volgende mededelende boodschap van God is op 31 juli 2015 gebracht door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen geeft alles door.
Hoor naar hem, de stem die spreekt: “Voorwaar, u bent gewaarschuwd!”

Pakistan, in het Oosten werd u verrast door Gods hand, waardoor velen omgekomen zijn.
God opende de sluizen des hemels vanwege ongehoorzaamheid! Zware regenval kwam over u. Vele rivieren konden de hand Gods niet weerstaan! Straten staan blank, honderden mensen zijn dakloos, vooral in Punjab aan de grens van India. Voorwaar, Profeet Benjamin zei reeds: ‘De Genadetijd voor vele geprofeteerde landen is nu voorbij!’ op 28 april 2015, waar een boodschap van is. En ook op 17 april 2013 werd u ook alreeds gewaarschuwd in de boodschap, met de titel: ’17-04-2013 Profetie: O wee… Frankrijk, Venezuela, Pakistan en Iran!’ Ook hier werd u gewaarschuwd. En wat dacht u van de boodschap, met de datum 10 maart 2014, met de titel: ‘Plotselinge rampen treffen de wereld nu!’

Voorwaar, zeg niet dat u het nooit hebt geweten!
Ook Rome en Frankrijk zullen spoedig een regelrechte ramp te verwerken krijgen!

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth:
Voorwaar Israël, in een oorlog moet men vertrouwen op de Koning der koningen, en ook sterk zijn. En Hij zal u verlossen!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, bekeer u wereldwijd, voordat u aan de beurt bent! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Voorwaar, verder: ‘via een andere heilige’ is een leugen! 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de enige Zoon van God.
Aanbid Hem, de Nazarener!

Amos 3, vers 8  De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com