DutchVideo 2016

Overwin uw hoogtevrees en klim omhoog!

Voorwaar, de profetische eindtijd vervullingen vervullen zich en velen waren gewaarschuwd!

Gepubliceerd op 15 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

supernatural2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 15 december 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, 

2 Timotheüs 4, vers 1  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap.

Voorwaar, de profetische eindtijd vervullingen vervullen zich.
En velen waren gewaarschuwd!

2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.

Voorwaar, velen zijn nu al wetteloos en een zoon of dochter des verderfs, en overgenomen!

2 Timotheüs 4, vers 3  Want er komt een tijd, “en dat is nu”, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is… tot zover.

Velen hebben hoogtevrees, en durven niet naar de boodschappen te luisteren om meer te ontvangen.
En ze willen horen wat ze zelf willen horen, en ze hebben hoogtevrees voor het bovennatuurlijke en durven Gods trap niet omhoog te klimmen!

2 Timotheüs 4, vers 4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Ze keren zich af van de waarheid!
Vele belijdende Christenen zijn in grote aanhang afgevallen van het geloof. Dit is de afval, waar de Bijbel over spreekt. Voorwaar, luister naar de boodschappen in de Evangelical Endtimemachine, en stel u open voor de volle waarheid, om te groeien en te ontvangen. Sta open voor het bovennatuurlijke en overwin uw hoogtevrees. Klim omhoog en geloof dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u tegemoet zal treden met Zijn zegeningen en Zijn bescherming en Zijn liefde. Mijn naam is Schrejera en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Help met uw gebeden en steun de Filipijnen en Suriname, en de warrior werkers, en al Gods werk in de EvangelicalEndtimemachine.com.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com