DutchVideo 2018

Overwin het kwade altijd met Christus

Een echte warrior komt altijd door alle pijn en strijd als een held tevoorschijn. En al treft u een ziekte, of u voelt u door anderen verlaten, Hij is getrouw en zal u sterken en bemoedigen, keer op keer! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 oktober 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Voorwaar, wie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verbonden is, is meer dan overwinnaar! 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

En 1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Een echte warrior komt altijd door alle pijn en strijd als een held tevoorschijn,
omdat hij of zij weet dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met hem of haar is!

1 Timotheüs 6, vers 12  Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

En 1 Korinthiërs 15, vers 57  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

En al treft u een ziekte, of u voelt u door anderen verlaten,
Hij is getrouw en zal u sterken en bemoedigen, keer op keer, en zeggen: Wees sterk, warrior! Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ben bij u. Vertrouw op Mij! Ik zal u helpen, dwars door alles heen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Overwin het kwade altijd met Christus!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com