DutchVideo 2014

Overname via New Age methoden en beeldschermen!

DIT IS EEN WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS OPENBAARDE, NAMENS DE ALMACHTIGE GOD JHWH, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, O.A.: VIA NEW AGE METHODEN WIL MEN DE MENS OVERNEMEN!

Gepubliceerd op 3 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

New Age - speaking face 3D

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Amminia, en ben uitgezonden naar u, Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde ware eindtijdprofeet. Ik verheug mij zeer, zoals alle bode engelen, om de gezalfde des Heren te ontmoeten. Voorwaar, gij daar, 

In 2012 zag Profeet Benjamin, dat de gevallen engelen naar de aarde gingen.

Hun doel is de mensheid van God weg te halen. Zie nu, wat ze voor chaos en haat en bloed gebracht hebben in 2013 en 2014!

Voorwaar, de verkenners geven de informatie door. Het uiterlijk van hen is een kopie van de mens. Via technologie vangt men de mens. Vergeet niet, dat de gevallen engelen een grote kennis hebben in de technologie, en dat men ooit God diende, totdat ze uit de hemel geworpen werden, samen met satan. Ook zij waren dus echt de eersten in de technologie.

Voorwaar, gij kunt het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ bestellen, dat u de ogen zal openen, en dat vol bijzondere boodschappen staat, via:

Evangelicalendtimemachine.com / Evangelische Stichting Eindtijdnieuws, [email protected]. Dit boek moet u onder u hebben, en heeft velen gezegend!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Indien gij niet wandelt met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, en gij gaat maar door met het werelds genot en wijst Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, steeds af, die u wil redden, en zelfs uw wederom geboren kind, die u vertelt over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voorwaar, wees dan gewaarschuwd!

Want gevallen engelen bestaan. De engelen Gods echter, de warriors, strijden voor u, en zijn uitgestuurd om voor u te strijden. Dagelijks wordt er om u gevochten, om uw kans: uw behoud!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

De totale overname van de mens is zichtbaar om u heen.

Zelfs velen, die Christus verworpen hebben, hebben ruimte gemaakt voor demonen, waardoor hun geest en ziel in de hel geworpen is. En dit verklaart het geweld in de wereld.

Als gij nog een keuze kunt maken, dan zou ik u aanraden, de juiste keuze te maken voor uw eeuwige behoudenis, en dat is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Lees voor: Johannes 3, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de gevallen engelen delen graag hun kennis, zodat u zich niet bezighoudt met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Voorwaar, in 2012 zag Profeet Benjamin Cousijnsen duizenden mensen, die overgenomen waren. Emotieloos keken ze naar een reusachtig beeldscherm, waar een persoon, een gezicht, een speech leek te houden. Voorwaar, grote mensenmassa’s worden toegesproken op pleinen, met beeldschermen en in levensechte 3D-4D. Men gebruikt een computerstem, en gebruikt een persoon die een brief moet voorlezen, die via het gezicht spreekt. De informatie is van de gevallen engelen, die, via New Age methoden, de mens willen overnemen, onder andere via zo’n beeldscherm! Gij zijt gewaarschuwd!

Lees voor: Mattheüs 1, vers 22  Hier staat geschreven: Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de Profeet gesproken heeft… tot zover.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com