DutchVideo 2016

Overdenking

Boodschap Gods: Wie onder deze alle weet niet dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de Geest van ieder sterveling?

Gepubliceerd op 25 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Job 12, verse 9 and 10

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 25 februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reflectament en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

Job 12, vers 9 en 10  Wie onder deze alle weet niet, dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van ieder sterveling?

Johannes 15, vers 12, 13 en 14  Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij, “zij”, zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Voorwaar, zoals de verborgen dingen geopenbaard worden…
zo is het ook geopenbaard of u wel zuiver wandelt, en dat u uw naaste liefhebt.
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com