DutchVideo 2019

Overdenk wat Hij voor u deed aan het kruis

Vrees niet en belijd uw zonden, en laat ook u uzelf reinigen met Zijn Bloed, dat u nooit zal aanklagen, Zijn Bloed dat geneest en ook bevrijd heeft! Dank Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, daarvoor! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 november 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige, krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, overdenk wat Hij voor u deed aan het kruis van Golgotha! 

Jesaja 53, vers 6  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here, “JHWH”, heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Voorwaar!
Zijn Bloed, dat vergoten werd, heeft echt al uw overtredingen vergeven en uw smarten gedragen tot vergeving, en om een kadosh, heilig, eeuwig verbond met u aan te gaan. Kom met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand! Gij zult de Here, JHWH, uw God, liefhebben. Geef u over en buig eerbiedig neder in gebed in Zijn kadosh, heilige aanwezigheid, en leer van Hem.

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Voorwaar, vrees niet en belijd uw zonden.
En laat ook u uzelf reinigen met Zijn Bloed, dat u nooit zal aanklagen, dat geneest en bevrijd heeft! Dank Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en geloof en ontvang! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
En Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com