DutchVideo 2014

Over de Film Noah!

VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL, DE FILM NOAH IS EEN VERDRAAIING VAN DE WAARHEID, EN ZIT VOL LEUGENS! DE HEER YESHUA HAMASIACH OPENBAART U ECHTER DE VOLLE WAARHEID! TIP: LEES HET BOEK HENOCH: https://www.getuige-van-jehovah.nl/henoch_compleet.pdf

Gepubliceerd op 12 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Movie 'Noah'

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2014 bracht een bode engel Gods deze openbarende en waarschuwende boodschap Gods over, woord voor woord, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, namens de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charkadia en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de film ‘Noah’ is een verdraaiing van de waarheid en zit vol leugens!

Zelfs de reuzen in de film waren goedaardig en hielpen met het bouwen van de ark. Voorwaar, leest u de waarheid over de reuzen in:

Henoch, Hoofdstuk 7, vers 4 en 5, vanaf: Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. Tot zover.

En dit is de waarheid: ze waren niet goedaardig!

Voorwaar, Hollywood en de Media worden gebruikt om velen van God af te trekken, en de waarheid over de Christenen wordt vaak verwijderd. En zelfs verspreidt men nepnieuws via het televisienetwerk, zodat de Christenen nog meer gehaat worden.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde al veel profetische gebeurtenissen, waar ook gesproken werd over de technologische gevallen engelen, die de wetenschap kennis op aarde ver te boven gaan.

Men wil de mensen laten geloven wat ze horen en zien, en de hersenen beïnvloeden via 3D en 4D, en zelfs tot 8D levensechte versterkte beelden! Voorwaar, onderschat hun sluwheid niet, want alles staat in het teken van de totale controle en overname van de mens. Voorwaar, satan noemt zijn wereld zelfs wonderwereld. Alle beelden gaan zo ver, tot het punt dat men geen 3D tot en met 8D meer nodig heeft, noch een virtueel programma, want waar de gevallen engelen naartoe werken, is dat de mens vertrouwd raakt en rechtstreeks oog in oog komt te staan met het onzichtbare, wat zichtbaar zal zijn: namelijk de gevallen engelen, de bezoekers uit de ruimte. Nu zijn het nog gemanipuleerde beelden, die velen verblinden. Maar meer en meer zal het onzichtbare zichtbaar zijn, en de gevallen engelen zich vertonen.

Voorwaar, dit is geen science fiction, maar de volle waarheid!

Ook zal men een lacer cap gebruiken, die ooit voor games gebruikt werd, met levensechte beelden, om mensen te dwingen die cap op te doen, waarbij men een uitnodiging krijgt, om Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, af te zweren, en het getal 6 6 6, 666 van het beest, aan te nemen.

Voorwaar, o wee, wereld, het is beter dat gij zich bekeert, want de chaos komt!

En waar uw hart vol van is, daar zal uw ziel zijn! Voorwaar, als gij die nu luistert, uw vrouw of kennis of man of kind mist, treur dan niet: zij hadden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gekozen, en zijn opgenomen, thuisgehaald. Maar o wee u, achterblijvers!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik groet u met deze hemelse zegengroet, zoals ze elkaar in de hemel begroeten: Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com