Donatie/TiendenDutchVideo 2018

Oproep om Gods werk te steunen

God houdt zich aan Zijn Woord, en hoe is het met u? Houd u aan uw beloften, en geef aan Hem wat Hem toekomt. Steun het werk van de Heer, en Hij zal u zegenen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 oktober 2018 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revalmis, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig, gij bidt dat God u mag gaan zegenen.
En u die luistert, bidt voor bescherming en nog veel meer! Maar nu dit, u wilt toch dat God zich aan Zijn beloften houdt? Zijn Woord zegt: Bidt, en Ik de Here zal het u geven. Ook zijn Zijn woorden Ja en Amen!

God houdt zich aan Zijn Woord, en hoe is het met u?
Houdt u zich aan uw beloften, en houdt u zich aan wat God van u vraagt? Voorwaar, hoe kan God u zegenen, als u zich niet aan Zijn geboden houdt? Voorwaar, welke God houdt u voor ogen? Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht.
Spreuken 28, vers 22  Een man, “en ook de vrouw!”, boos van oog, hunkert naar rijkdom, “Gods zegeningen!”, en hij “of zij” weet niet, dat gebrek hem “of haar” zal overkomen.

Voorwaar, u wilt toch gezegend worden?
Laten uw woorden dan Ja en Amen zijn, en geef aan Hem wat Hem toekomt!

Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar “maar ook zijn” gewaad, de komende dag lacht zij “maar ook hij” toe.

Voorwaar, Hij wil u zegenen!
Wees trouw aan Zijn geboden. Steun het werk van de Heer, en Hij zal u zegenen! Hij is getrouw en heeft een blijmoedige gever lief.

Lees voor: Maleachi 3, vers 8 tot en met 10  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com