DutchVideo 2020

Oproep: Laat u gebruiken als een levende steen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus

Een oproepende boodschap Gods: Meld u aan als vrijwilliger om de Evangelicalendtimemachine te helpen. Laat u gebruiken als een levende steen, tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 17 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet in de almachtige, kadosh en heilige Naam van de Koning der koningen, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Supisada, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoort aandachtig.
Als u een trouwe bezoeker bent van de Evangelicalendtimemachine.com, is het belangrijk dat u zich ook altijd grondig onderzoekt. Het is dan ook goed om de allerbelangrijkste beslissing te nemen van uw leven, en u over te geven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, door een verkeerde beslissing, en u hart en ziel en verstand gesloten houden, zal u nooit geestelijk kunnen groeien en iets bereiken, al bent u christen of niet.

Voorwaar, het is u al eens geopenbaard dat de satan een stappenplan heeft en u heel erg graag helemaal wil overnemen.
Het is u ook eens geopenbaard dat velen reeds op de aarde geen ziel meer hebben en ongevoelig en eigenwijs, o.a. zijn geworden. Ja, vooral omdat hen ziel reeds in de hel zijn.

Voorwaar, wist u, als u een wederom geboren christen bent, kunt u ook een zeer belangrijke keuze maken, door u over te geven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus?
Voorwaar, ook kunt u een keuze maken om u aan te melden als een vrijwilliger om in de Evangelicalendtimemachine.com te mogen helpen. Voorwaar, laat u gebruiken als levende stenen voor Zijn glorie, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en niet als dode stenen. Laat u gebruiken en neem een juiste beslissing.

Voorwaar, de wormen en maden die daar zijn in de hel,
kruipen rond en door de lichamen heen, vanwege dat men niet de juiste keuze nam, en dat men totaal afgestapt is van de beste keuze, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maak daarom nu de beste keuze en onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com