TeachingTestimonies

Opgedragen door God: Om de Rooms-Katholieke kerk terecht te wijzen!

Published on Sep 19, 2017 by Aaron & Heiscoming12

Deze video is mijn getuigenis naar aanleiding van wat er gebeurde, toen ik een Rooms-Katholieke kerk in Denver, Colorado, terechtwees om haar zonde tegen God, om de aanbidding van engelen, Maria en de heiligen.

Op 10 september 2017 ging ik naar een Rooms-Katholieke mis in Denver, Colorado. Het eerste Schriftgedeelte, dat door de voorzienigheid van God aan de Rooms-Katholieke kerk werd gegeven, was Ezechiël 3, vers 18-19, om Gods mensen te waarschuwen zich van hun ongerechtigheid te bekeren door hen een Profeet te zenden! Na het lezen van dit Woord van God stond ik op, om de Rooms-Katholieke kerk te berispen vanwege haar zonde van afgoderij.

Ik werd vervolgens uit de Rooms-Katholieke kerk geleid, en de politie werd gebeld. Ik werd gearresteerd en geboeid en naar de gevangenis gebracht.

Gisteren werd ik vrijgelaten, op 11 september 2017.

Shalom,

Aaron