DutchVideo 2013

Openbaringen van God: Dit is de verborgen waarheid!

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OPENBAART U DE WARE REDENEN MET BETREKKING TOT BEZUINIGINGEN IN DE ZORG, EN HET KWEKEN EN ONTWIKKELEN VAN KWEEKVLEES! DE HEER BRENGT IN DEZE TIJD, VIA ZIJN WARE EINDTIJDPROFEET, DE VERBORGEN WAARHEID AAN HET LICHT!

Gepubliceerd op 6 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Euthanasie

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 augustus 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en woord voor woord overgebracht aan Benjamin Cousijnsen, Gods ware eenvoudige eindtijdprofeet.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Bamliël en ben een bode engel Gods.

Geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen, op 9 augustus 2012 werd aan u geopenbaard, dat men kopieert.

Deze boodschap heette: ‘Waarschuwing Gods: U kopieert het zo!’

Voorwaar, de Illuminati wil geen supermens, maar een mens als God zelf!

Voorwaar, men denkt daarbij, om via de zorg, het de mensen makkelijk te maken, om hun leven te beëindigen, hen die toch al vaak ziek zijn.

En hoe sneller ‘dit soort mensen’ weg zijn, hoe beter. Zo denkt de Illuminati, waar ook gehandicapten onder vallen. Men vindt dat deze mensen te veel kosten maken, en dit is ook de reden, dat vele tegemoetkomingen ingetrokken zijn. Velen zitten nu thuis en kunnen hun eigen zorg niet meer betalen. Voorwaar, dit is de verborgen waarheid! 

Voorwaar, satan weet, dat spoedig de Christenen, die ‘haters’ genoemd worden, opeens weg zullen zijn, zelfs baby’s en dieren.

Dit is de reden van kweekvlees, en dat satan kopieert. Het natuurlijke wordt vervangen door het tegennatuurlijke. Dit ziet men in alles terugkomen, en men vindt het geweldig, totdat men zich op de borst zal slaan, maar dan is het te laat.

Voorwaar, spoedig zal men een wond van een soldaat met een stukje kweekvlees binnen een paar uur kunnen herstellen. Voorwaar,

Lees voor: Genesis 1, vers 27 tot en met 31  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef Ik al het groene kruid tot spijze; en het was alzo. En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zo zijn er onder u vele dieren, die in het verborgene gemaakt zijn en nog verborgen gehouden worden, die gekopieerd zijn, evenals sommige supermensen, die geprogrammeerd zijn via satellieten.

Voorwaar, vele Christenen verwachten nog een opwekking.

Maar de ware opwekking moet nog beginnen in vele harten en in die van vele Christenen! Voorwaar, ook vele Christenen moeten zich goed onderzoeken en bekeren.

Ik openbaar u: slechts 2 op de 10 Christenen is Mij waardig, zegt de Here, de rest ken Ik niet! Zo spreekt de Here.

Lees voor: Sirach 34, vers 14 tot en met 20  Hier staat geschreven: Wie ontzag heeft voor de Heer blijft in leven, want zijn hoop is gericht op wie hem redt. Wie ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen, hij kent geen angst, want de Heer zelf is zijn hoop. Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer. Aan wie houdt hij zich vast, wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft; hij is een machtig schild, een sterke steun, hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt, hij vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en brengt zegen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij houdt van horror.

Zie, wat nu reeds onder u is! Vele werken satans! En waar is de vrijheid gebleven, om te spreken over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?

Door te spreken hebben vele Christenen hun baan verloren! Voorwaar,

Tot slot, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt tegen u: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com