DutchTo the futureVideo 2013

Openbaring: Wat net na de Rapture / Opname gebeurt!

PROFETISCHE OPENBARENDE BOODSCHAP, GEGEVEN AAN DE PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN. LUISTER NAAR WAT DE ENGEL DES HEREN, NAMENS DE HERE GOD, VERTELT: DIT GEBEURT NET NA DE OPNAME/RAPTURE!

Gepubliceerd op 25 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Want de Here zelf zal nederdalen... de Opname!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 oktober 2013 bracht een bode engel van de almachtige God deze profetische openbarende boodschap over aan Zijn eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Ik vertel u het volgende…

Wanneer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Zijn kinderen thuishaalt, zal er meteen op dat moment op de eerste bazuin geblazen worden door Yeshua HaMashiach zelf, op Zijn eigen gouden bazuin.

Meteen hierop volgend zullen er vele bazuinen in het luchtruim gehoord worden, en de aarde zal trillen door de bazuinen! En het zal er voor de achterblijvers zeer onaangenaam zijn, mede door de grote trilling en de wereldwijde aardbeving, dat gepaard zal gaan met vele donders en bliksemschichten.

Voorwaar, de verborgen geesten zullen onder de bewoners zichtbaar worden, en hun ruimteschepen, die ook nu al vaak gezien worden, o.a. in Rome en bij de paus en ook bij het Witte Huis van Obama.

Deze gevallen engelen hebben nu reeds al contact met de aarde, maar zullen als ‘bezoekers uit de ruimte’, zoals ze genoemd zullen worden, de wereld dan totaal overnemen, met behulp van het leger van de Verenigde Staten. 

Er zal een complete chaos zijn!

Vliegtuigen zullen neerstorten, treinen zullen ontsporen en er zal een wereldwijde ramp zijn. Zelfs dijken zullen breken.

Er zal een dag komen, een feestdag, waarop gevierd wordt, dat men verlost is van de ‘pest’, de Christenen, die weggenomen zijn door de bezoekers uit de ruimte.

Zij zullen de achterblijvers wijsmaken, dat de verdwenen mensen hun werk was, en ze zullen als helden ontvangen worden door Obama! Men ziet nu al vaak de Christenhaat onder de mensen. En juist de Christenen verliezen hun banen en men klaagt hen zonder reden aan met leugens. Waarom?

Omdat die onzichtbare machten vele mensen nu reeds totaal overgenomen hebben. Dit gebeurt, omdat men Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, al verbannen had in hun geest. Hierdoor is er geen hoop meer, geen bescherming meer voor hen. Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt!

Het zal zó ver gaan, dat men denkt dat men waarlijk in een vampierenfilm zit, waarbij men gedwongen wordt, om of voor de chip te gaan, of levend te worden verbrand in een aula.

Vrees niet! Baby’s en mensen met een beperking, en ook dieren groot en klein, en de Christenen, die 100% bleven volharden en kozen voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zullen echter, voordat de chaos ontstaat, bij de Heer zijn.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com