DutchVideo 2013

Openbaring van God: Sommige FEMA kampen zijn reeds actief!

23-09-2013  OPENBARING VAN GOD: BENJAMIN, GODS EINDTIJDPROFEET, WORDT IN DE GEEST MEEGENOMEN. DE BODE ENGEL LAAT HEM EEN FEMAKAMP ZIEN, DAT AL IN WERKING IS GEZET OP DIT MOMENT. SOMMIGE FEMAKAMPEN ZIJN ACTIEF EN CHRISTENEN WORDEN UIT DE WEG GERUIMD!

Gepubliceerd op 23 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

FEMA kamp-Guantanamo-Bay-obama

Volledige weergave:

Op 23 september 2013 schreef Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op…

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Sindaya.

Voorwaar, kijk, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik verplaats u…

Opeens maakte de bode engel Gods een zwaai en ik voelde een soort verheerlijkte wind. En van het ene moment op het andere was ik in de lucht, en het eerste wat ik meteen deed, was mezelf even snel bekijken, omdat ik in ondergoed in bed lag. Gelukkig… ik was bekleed… ‘Stel je voor!’ dacht ik, ‘in ondergoed door de lucht’. Ik was opgelucht.

Sindaya, de bode engel, was niet alleen, hij vloog voor mij, en ik hoorde nu zijn krachtige stem, die zei: Volg mij, Profeet Benjamin!

Ik dacht, ‘Ik volg hem automatisch en ik lijk wel een magneet’.

Onder mij en boven mij vlogen ook twee engelen Gods, die mij beschermden. Ik zag dat het krijgers waren, want ze droegen een harnas en waren bewapend, en ze zagen er behoorlijk sterk uit. Ze leken wel bodybuilder engelen! Terwijl dit door mij heen ging, dacht ik ook, ‘Waar ga ik toch naar toe?’

We vlogen door verschillende wolkenpartijen heen, en ik zag onder ons land en zee.

De bode engel Sindaya sprak, Benjamin op 15 mei 2012 nam ik u ook al mee.

Denk aan de profetische boodschap: ‘Profetie: Een blik in de nabije toekomst!’

Ik dacht, ik word zoveel bezocht door de engelen Gods, dat ik het niet had onthouden.

We kwamen bij een soort concentratiekamp aan.

Maar de bode engel Gods, Sindaya, zei dat dit één van de vele Amerikaanse kampen was: FEMA kampen.

Benjamin, de mensen zijn zó blind; ze moeten wakker worden!

Meer dan 1000 detentiekampen zijn gebouwd en volledig ingericht.

Deze kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada, Alaska… wereldwijd zijn deze FEMA kampen reeds te vinden! Voorwaar,

Lees voor: Openbaring 13, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.

Openbaring 20, vers 4  Hier staat geschreven: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Voorwaar, Profeet Benjamin, veel Christenen zullen toch nog Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, verloochenen, ondanks dat ze wisten, dat ze het merkteken niet moesten aannemen – het getal van het beest – namen ze het toch aan, omdat men niet wou sterven van de honger!

Maar voor eeuwig verloren gaan? Daar dacht men niet aan.

Lees voor: Openbaring 19, vers 21  Hier staat geschreven: En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Benjamin schrijft verder, Ik zag dat er mensen in dat kamp waren.

En de bode engel zei, Vele landen en regeringsleiders zijn aangesloten bij de Nieuwe Wereld Orde. En de antichrist kan nu al, zonder reden, de mensen op laten pakken, die in zijn ogen wel eens een gevaar zouden kunnen betekenen in de toekomst, en over laten brengen naar een FEMA kamp.

Verder zag ik in dit FEMA kamp speciale gaskamers en kamers, waar druktoetsen naast de deur waren geplaatst, met een draaiknop, waarmee je de hitte daarbinnen die kamer kan regelen. Denk aan een magnetron. Alles zag er modern uit. Er was zelfs stroom op de kamers, waar de gevangenen zaten.

Ik liep samen verder met de bode engel en zag een soort wachtkamer, waar mensen waren, gezinnen met kinderen. Ik zag een aardig doende vrouw met lang blond haar, en las haar naam: ‘Kesia’, en zag daarbij staan: ‘USA.’ Ze sprak op vriendelijke tonen en zei, “Ik blijf even bij jullie, mama en papa komen zo terug, als ze goed luisteren en lief zijn”.

Ik zag twee soldaten de man en vrouw meenemen naar een verhoorkamertje…

En wie ik daar zag, was Obama, samen met twee andere soldaten. En ik zag een soort dokter in zo’n doktersjas.

Ik hoorde die vrouw, Kesia, praten tegen de kinderen. Ze vroeg, “Hebben jullie ook een Bijbel? En gaan jullie ook naar de kerk?”

De bode engel Gods sprak verder, Hun ouders komen om, want ze nemen het getal niet aan. En Obama was woedend!

Wie het getal aanneemt, behoort voor altijd satan toe!

Benjamin, we moeten nu terug. Ik zeg tegen iedereen: U moet de ark binnengaan! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw enige Weg.

Vele Christenen zijn nu al in de VS, en in andere landen, in het verborgene overgebracht naar deze FEMA kampen.

Spoedig zal Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, toeslaan en Zijn kinderen ontvangen! Heb nog even geduld. Maar vrees niet en laat Hem niet los!

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Jakobus 3, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.

De bode engel Gods sprak verder, Profeet Benjamin, ik verplaats u vanaf hier, terug in uw bed.

Voorwaar, Europa werkt ook samen met de wereldorde.

Alles is in volle gang!

Voorwaar, nu ik ga ook, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En nadat ik dit hoorde, lag ik weer in mijn bed. Daarna schreef ik alles meteen woord voor woord op.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com