DutchVideo 2013

Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!

18-01-2013  DE BODE ENGEL GODS BRACHT DEZE OPENBARING GODS: MEN GAAT REGELRECHT TEGEN GODS HEILIGE GESCHRIFTEN IN! GOD SCHIEP DE MAN EN VROUW, GOD WIST WAT HIJ DEED! SATAN KNOEIDE AAN DE WAARHEID!

Gepubliceerd op 18 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

homoseksualiteit

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Refalado.

Voorwaar, ik zeg u, Zijt gij niet geschokt?
Binnen vele kerken zijn er homoseksuele mannen, die dan ook nog een hoge positie hebben binnen de kerk.

Voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Homoseksueel is bezetenheid!
En men houdt van God en is tegelijkertijd ongehoorzaam, en zondigt gewoon verder! Men gaat regelrecht tegen Gods heilige Geschriften in. God schiep de man en vrouw, God wist wat Hij deed! Geen man met man, en zag, dat het zeer goed was.

Satan knoeide aan de waarheid, en aan vele gevoelens.
Er is zelfs de vrouwelijke boze geest, de ‘Hoer’. Deze seksdemon heeft via seksuele dromen en fantasieën velen kunnen verleiden via de gevoelens, en zelfs velen hebben met seksdemonen gemeenschap gehad, en zijn, door satans overname, tegennatuurlijk geworden met hun denken.

Voorwaar, pak een pen en papier en schrijf dit op:
Genesis 19, vers 1 tot en met 13, Leviticus 18, vers 22, Romeinen 1, vers 26 tot en met 27, 1 Korinthiërs 6, vers 9, Romeinen 1, vers 26 tot en met 27, 1 Korinthiërs 6, vers 9, 1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 10, 1 Korinthiërs 6, vers 11, 2 Korinthiërs 5, vers 17, Genesis 1, vers 26 tot en met 27, Openbaring 4, vers 11.
Lees deze woorden Gods in uw Bijbel. 

Onder andere 1 Korinthiërs 6, vers 9 verklaart, dat homoseksualiteit, en kort samengevat: alle boosdoeners, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
Zelfs het homohuwelijk is goedgekeurd, en men durft de woorden ‘God Bless America’ te gebruiken. Zelfs de handen legt men op de Bijbel, en belooft van alles!

Voorwaar, zijt gij homo of lesbisch omwille van hen, die van u houden?
Zijt gij verstrikt geraakt? Denk na, en onderzoek u heden! Lees voor uzelf deze Bijbelteksten en bekeer u. En vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om vergeving. Voorwaar, het tegennatuurlijke is zonde!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com