DutchVideo 2012

Openbaring Gods: Ziet toe hoe u wandelt!

13-10-2012  DE HERE SPREEKT TOT HEN DIE DEZE DINGEN BEDRIJVEN! DIE IN DEZE PROFETISCHE OPENBARINGEN UITGESPROKEN WORDEN. ZIET TOE DAT U WANDELT IN HEILIGHEID EN REINHEID. DE HERE GOD ZIET ALLES!

Published on Oct 13, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

overspel

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 oktober 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Siona. U daar, luister goed,

1 Koningen 11, vers 3 tot en met 5  En hij heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden zijn hart. Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David.

Ik ben de bode engel en ben naar Benjamin gezonden, om u deze boodschap onder ogen te brengen.

Leviticus 19, vers 29  Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde.

Leviticus 20, vers 10 tot en met 15  En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, de schaamte zijns vaders heeft hij ontbloot – beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter – beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, schandelijke ontucht hebben zij bedreven, hun bloedschuld is op hen. Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. Een man die een vrouw en ook haar moeder neemt – bloedschande is het – met vuur zal men hem en haar verbranden, opdat er geen bloedschande in uw midden zij.

1 Koningen 21, vers 25 en 26  Nooit is er iemand geweest, die zich zó verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te lopen… tot zover.

Ik openbaar u een evangelische kerk, Benjamin, in Enschede; noem de naam niet.

Er zijn mensen, die een taak hebben in hun kerk, waarbij mensen, die Christen zijn, klusjes doen bij hun broeders en zusters thuis. Een van hen, een vader en een zoon, hielpen een zuster in de Here met een klus, die ze als alleenstaande moeder zelf niet kon uitvoeren. Daarna had men gemeenschap met elkaar, als gift. Ook zal zij zeker ter dood gebracht worden en in de hel geworpen worden in het vuur. Ook u daar, welke goden loopt u achterna?

Zondags zit u onschuldig in de kerk, en daarna zit u het beeld te aanbidden, uw vaste onreine overspelige afgodenkanaal.

En u daar, die Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, kwetst, door uw lichaam aan te bieden op seksparty’s, en u zit ook ’s zondags in de kerk! Ook u zal weggeworpen worden in het vuur. U vergeet dat de Here door uw ogen kijkt. Zo zijn er vele kerken schuldig door ongehoorzaamheid naar God toe!

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Licht en donker gaat niet samen. 

Een beetje van de duisternis en een beetje van de hemel zal ervoor zorgen, dat uw helft naar de hel gaat.

En een halve Christen kunt u niet vinden in de hemel! De God van Izaäk, Jakob en Abraham wil u helemaal. Bekeer u, en breng alles bij het Kruis van Golgotha, en vraag om vergeving. En maak uw keus, wie u nu echt dienen wilt.

Alleen door u over te geven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kunt u nog gered worden!

Overdenk dit goed, en pas ervoor op, dat de Here uw wandel aan het licht zal brengen, die niet nu genoemd is. Het gaat om het behoud van uw ziel! Heiligheid en onreinheid gaat niet samen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com