DutchVideo 2022

Openbaring Gods: Men streeft naar onsterfelijkheid

Men streeft na dat de mensheid door de gevallen engelen technologie als God zou kunnen worden. Voorwaar, satan is altijd al jaloers op God geweest en dit blijkt via de wetenschap, die telkens veel verder gaat.

Gepubliceerd op 6 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Genesis 1, vers 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld…tot zover.
En vers 27 en 28 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
In Israël is een Israëlische biotechnicus bezig met menselijk DNA om het te gebruiken en het creëren van kunstmatige embryo’s die vervolgens gebruikt worden voor medische orgaantransplantaties.

Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, men gebruikt een embryo 3D printer en men speelt voor God.
De bloedcellen van de embryo wil men ook gebruiken om de immuunstoornissen aan te pakken. Men zegt, dat dit de oplossing zal zijn om een verouderingsproces tegen te gaan en het is ook al technisch mogelijk  voor organen die versleten zijn.

1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10 Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Deze biofirma was ook aanwezig bij de onsterfelijkheid conferentie. Men streeft na dat de mensheid door de gevallen engelen technologie als God zou kunnen worden. Voorwaar, satan is altijd al jaloers op God geweest en dit blijkt via de wetenschap die telkens veel verder gaat.

Voorwaar, bekeer u of u zal er voor worden gestraft, ook uw biofirma zal verwoest worden!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com