DutchVideo 2021

Openbarende visie over de woedende antichrist!

Een openbarende visie over de antichrist Obama tijdens de vergadering van zijn duistere groep, de Illuminatie.

Gepubliceerd op 6 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende visie van de Almachtige God. Deze openbarende visie zag ik in mijn droom en vandaag komt de bode engel Gods in opdracht van de Here om mij te helpen te vertellen over wat ik zag.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, vertel maar over uw droom.
Trouwens, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Begin maar te schrijven.

Ik droomde laats over de antichrist Barack Obama.
Hij was samengekomen met de Illuminatie en regeringsleiders en mensen van hoge stand, ook vele slechte geestelijken waren aanwezig. Er waren ook velen die een drie hoek overdekking droegen.
De antichrist Obama was woedend en aan het schreeuwen. En ik zag nano-achtige vliegjes uit zijn mond komen die zich verspreiden in de ruimte.
Ook zag ik iedereen in lelijke duivelse wezens veranderden.
Obama riep, “Laten jullie je niet tegenhouden door Gods engelen! Iedereen moet worden voorzien van mijn eigendomsmerk, injecteer iedereen! Zij zijn van mij.”
Tot zover.

Nu, is het mijn beurt, zei de engel Gods.
Ik de bode engel Gods vertel u, dat de gevallen engelen samenwerken met de overheidsleiders, onder andere. Zij behoren satan toe. De gevallen engelen zijn op de Aarde en hebben de wereld overgenomen.
Voorwaar, op de achtergrond is de gevallen ster, Barack Obama, de satan, de grote verleider in het verborgene zeer actief!

Openbaring 13, vers 17 En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

En wie gevaccineerd is, hoor aandachtig!
Wat u te wachten staat, staat in deze tekst uit Openbaring 16, vers 2.

Hier staat geschreven: En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Voorwaar, ik openbaar u ook dat Barack Obama nog steeds een goed contact heeft met Israël.

2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com