DutchVideo 2019

Openbarende boodschap Gods over Chatbots

U was reeds geïnformeerd en gewaarschuwd, dat robots wereldwijd een grote rol gaan spelen. Achter de schermen wordt de chatbot vaak ingezet, en heeft ook reeds voor veel problemen en echtscheidingen gezorgd en op naam staan! Natuurlijk zijn er nog vele andere soorten robots, onder andere, die satan gebruikt, en ook mensen, om u van God af te trekken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 augustus 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft reeds erg veel verteld tegen u, dat robots wereldwijd een grote rol gaan spelen.
De chatbot, onder andere, zonder dat men dit kan vermoeden, wordt meer en meer ingezet door bedrijven als helpdesk medewerker! Bij een vreemd of raar gesprek of antwoord, zou dit weleens een gesprek kunnen zijn met een chatbot! Voorwaar, ook zijn er nu wel slimmere chatbot robots, die levensecht overkomen en echt op een gesprekspartner lijken. Een zelflerende chatbot robot leert door mensen na te apen, en heeft zelf geen idee, waar hij of zij het over heeft, zelfs of het beledigende of onvriendelijke taal uitslaat, onder andere!

Voorwaar, achter de schermen wordt de chatbot vaak ingezet,
en heeft ook alreeds voor veel problemen en voor echtscheidingen gezorgd en op naam staan! Voorwaar, zelfs KLM maakt gebruik van een chatbot, die je helpt met boekingen. En ze bestaan al meer dan 50 jaar. Ook Facebook en Twitter en de Belastingdienst maken er gebruik van, en zelfs sommige cafetaria’s en winkels. Maar het komt meer voor, dat u, vooral via uw telefoon of mobiel, tegen een virtuele assistent, een chatbot robot, praat, zonder het vaak door te hebben.

De technologische gevallen engelen zijn erop uit,
om velen op de Aarde, ook via technologie en via uw gedachten, te verwoesten, en gaan uw wereld met uw wetenschappelijke kennis ver te boven! Luister ook naar de boodschappen, zoals de boodschap van 14 juli 2012: ‘De technologische gevallen engelen’. Voorwaar, ze proberen u zelfs te laten geloven, dat ze niet bestaan, omdat men u wil overnemen, en vooral van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil aftrekken met uw relatie en tijd!

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij “of zij” hore.

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

En Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, redt u! 

1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
Natuurlijk zijn er nog vele andere soorten robots, onder andere, die satan gebruikt, en ook mensen, om u van God af te trekken. Sommigen zijn erger dan robots! Maar wees standvastig in uw geloof, en laat u niet stoppen, om voorwaarts te gaan!

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com