DutchVideo 2017

Open de tent van je hart

Vele duizenden tenten stonden om de tabernakel heen, vele grauwe en zwarte tenten. Omdat God dicht bij de mensen wilde komen, koos Hij daarvoor! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

numbers-9-verse-14-tabernacle-of-god

 

 

 

 

 

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 30 mei 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Heilige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, in wat voor tent zit u?
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is El Elohím, Adonai, uw Rabboeni! En hoe is uw houding tegenover uw machtige en geweldige en liefdevolle Heer, die machtig en vol van heerlijkheid is? Voorwaar, mijn naam is Refrisia en ben een bode engel Gods, die alle eer geeft aan wie het toekomt. Geen Maria of stenen beeld of Allah redt u, dan alleen Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, Hij is de enige Weg!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Voorwaar, vele duizenden grauwe en zwarte tenten, die rondom de tabernakel stonden, waren van het nomadenvolk in de woestijn.
Daar straalde weinig van uit. Deze tenten pasten eigenlijk helemaal niet bij de tabernakel, die ook ‘tent Gods’ betekent. De heerlijkheid Gods, en alle glorie en rijkdom en liefde en kracht en heiligheid, was onder die mensen aanwezig in de tabernakel.

Exodus 40, vers 28 en 29  Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel, zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals JHWH hem had opgedragen.
En vers 32 tot en met 38  Voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden; zo had JHWH het Mozes opgedragen. Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het altaar af en hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van JHWH. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van JHWH vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van JHWH op de tabernakel; ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.

Voorwaar, God paste er eigenlijk helemaal niet tussen, met Zijn witte tent met goud en schatten.
Maar het was het Huis Gods! Als u naar al die tenten eromheen zou kunnen kijken, die grauwe en zwarte tenten, dan zou u denken: ‘Waarom?’

In vele tenten eromheen waren er ook weleens zorgen en verdriet, of ruzie en andere narigheid.
Maar toch keek God naar de harten. En God koos ervoor om naar beneden te komen, omdat Hij dicht bij de mensen wilde wonen! En Hij wil dit ook nu, vandaag. Hij verlangt ernaar dat uw tent, uw hart, geopend wordt voor Hem!

Mattheüs 6, vers 21 en 22  Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.

En Johannes 14, vers 6  Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Vers 15  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com