DutchVideo 2014

In opdracht van God bid ik voor uw herstel!

BENJAMIN COUSIJNSEN BIDT VOOR U, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, OP EEN BIJZONDERE WIJZE: ALS IK BLAAS, DAT HET U TOTAAL HERSTEL BRENGT, IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 24 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Print

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 24 april 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Deuteronomium 21, vers 10  Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij “of zij” ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Kolossenzen 2, vers 3  In wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen.

Markus 16, vers 17 en 18  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Laten we bidden…

Lieve Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u voor uw liefde en genade. Ik dank u, dat u mij machtig zal gebruiken, en dat ik in geloof, samen met de luisteraars, die op dit moment luisteren, de handen mag uitstrekken. Dank u, Vader, dat ik mijn handen mag uitstrekken en dat ik voor de zieken mag bidden, en dat u ook de mensen vrijzet van boze geesten. Ik dank u, Heer, dat u door onze handen heen werkt naar de mensen toe, die ziek zijn en die als het ware overgenomen zijn. Maar ik dank u, dat u een God van wonderen bent, en dat u deze mensen vrij kunt zetten! En daarom strek ik deze handen uit, zodat u door deze handen heen kan werken, en de mensen zult aanraken.

Dank u, zoals in Genesis 2, vers 7, dat daar staat geschreven: U blies de levensadem.

Zo bid ik u, als ik blaas, dat u totaal herstel brengt, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en dat u vele levens gaat aanraken! Want daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van het Lam! Welkom, Heilige Geest van God, waai over ons, raak ons aan. Dank u wel, dat u voor herstel gaat zorgen!

Heilige Geest van God, ik blaas bij 3… 1, 2, 3 (blaast). Herstel in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Dank u wel, Vader, dank u wel!

Voorwaar, dank Hem, Zijn liefde raakte u aan vandaag.

En velen hebben genezing ontvangen, zegt de Heer.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen, en dank Hem voor uw genezing.

Uw genezing hebt u te danken aan en ontvangen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Niet van Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde eindtijdprofeet, maar van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Ontvang genezing in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! (blaast)

Gods zegen! 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME     

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com