DutchVideo 2014

Op naar de wereldtop!

Boodschap Gods: zoals satan ooit een meester was in de hemel met muziek en de top wou bereiken, zo misleidt hij nu de wereld en bespeelt hen!

Gepubliceerd op 25 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

preparing for World War III

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 september 2014 bracht een engel des Heren woord voor woord, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende waarschuwende, openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Siloam en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 10 september 2014 is aan u geopenbaard, dat de Verenigde Staten van Amerika spoedig een zware klap te verdragen zal hebben.

Voorwaar, zoals satan ooit een meester was in de hemel met muziek, en de top wou bereiken, zo misleidt hij nu de wereld en bespeelt hen!

Voorwaar, op 17 september 2014 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen het ook over de kenmerken van de antichrist gehad, en dat hij, van de ene op de andere dag, opeens een hele andere positie kan aannemen.

Voorwaar, in het Hebreeuws betekent Barack Obama in codenaam: bliksem, het beest, satan.

Voorwaar, en op 27 april 2014 werd u geopenbaard, dat Rusland uit is op een derde wereldoorlog. Dit is de volle waarheid, omdat de gevallen engelen de wereld aan het bewerken zijn. En het doel is om alle landen tegen elkaar op te zetten!

Voorwaar, wie liet moderne galgen transporteren naar FEMA kampen?

Wie wou baby’s bij de geboorte chippen met een RFID-chip? En van wie kwam het idee van het chippen af, denkt u?

Juist, van satan!

Openbaring 13, vers 16 tot en met 17  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Voorwaar, laat de satan u geopenbaard zijn! 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, de satan zegt: “Er kan niet onderhandeld worden met dit kwaad”.

Voorwaar, wie kreeg er een onderscheiding voor de buitengewone inspanningen voor de vrede?

Het was Obama. En wie wil, dat iedereen wordt voorzien van een chip via vaccinatie om Ebola tegen te gaan?

Voorwaar, de antichrist speelt een spel!

Openbaring 13, vers 3 en 4  En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

En vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, aan de vrucht herkent men het beest!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com