DutchVideo 2014

Ook gij daar, spreek, en laat u leiden! Deel 1

DEEL 1: MARTA EN BENJAMIN KREGEN EENS EEN VREEMDE OPDRACHT! ZONDER DAT ZE HET VAN ELKAAR WISTEN, WAAR ZE NAAR TOE ZOUDEN GAAN, WERDEN ZE UITGEZONDEN OM TE SPREKEN! ZE WERDEN GELEID DOOR DE HEILIGE GEEST!

Gepubliceerd op 25 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

NS volle trein

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 april 2014 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miracle en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Marta en Benjamin kregen eens een vreemde opdracht…

Ze moesten met de trein gaan, en men mocht het niet weten van elkaar, waar men heen ging. Ze zaten dus apart in de trein. Het was de bedoeling, om zich te laten leiden, zonder een hoorbare stem, maar wel door de Heilige Geest.

Spreuken 1, vers 20 tot en met 25  De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet.

En vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ook gij daar, laat u leiden!

Spreek en maak gebruik van de leiding van de Heilige Geest, waar gij ook zijt!

Marta had een dik boek bij zich, met de titel: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ die ze mocht weggeven, en verschillende Bijbels. En ze hadden een geldbedrag bij zich, dat ze mochten weggeven. In de coupee van de trein zaten twee jonge vrouwen, meisjes, te praten over de ‘Passion of the Christ’.

Johannes 1, vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

De bode engel Gods sprak,

Dit was de ruimte om te spreken, en Marta zei:

“Jammer, dat die artiesten de eer naar zich toehalen, pure show met misleiding!”

Men vroeg niets en luisterde naar Marta. Marta vroeg of ze gelovig waren… Nee, dat waren ze niet. Toen kon Marta vertellen over Profeet Benjamin, wat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, in zijn leven had gedaan, en ze vertelde dat ze Christen was.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, Marta had in de gaten: spreek gelegen of ongelegen, want de Heer zal mogelijkheden geven.

Toen de trein stopte in Amersfoort, leidde de Heilige Geest het zo, dat Marta haar Bijbeltje daar moest laten liggen, om haar op die manier het Bijbeltje te schenken.

Op het gangpad kwam ze Marta na en zei, “Mevrouw, is dit van u? U hebt het laten liggen!”

“Oh”, zei Marta, “je mag het hebben als je wilt, kijk maar!” Toen stapte Marta uit de trein. Voorwaar,

Johannes 10, vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Handelingen 20, vers 35  Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, wordt vervolgd!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com