DutchVideo 2013

Onverwachts sla Ik toe & welke soldaat was gereed?

19-02-2013  VREES DEZE BOODSCHAP NIET, WANT SATAN WEET: ZIJN TIJD IS KORT, EN DAAROM: DE GENADE IS BIJNA VOORBIJ! DE ALMACHTIGE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM RICHT ZICH OOK TOT ROME IN DEZE BOODSCHAP!

Gepubliceerd op 19 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

bliksem Vaticaan - gevallen engelen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 februari 2013 bracht de bode engel Gods deze belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, Miliachi. Schrijf op en geef Gods geheiligde woorden door.

Gij, Rome, loopt uw eigen heiligen achterna en uw eigen god, de paus, die men op handen zal dragen!

Voorwaar, hoor!

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

Ook denkt gij, dat u met uw geld uw schuld hebt afbetaald, wat gij vele kinderen hebt aangedaan.

Gij zijt overgenomen, en gij zijt marionetten van de buitenaardse gevallen engelen en de Illuminati! En gij, Rome, en gij volgelingen van uw eigen heiligen, en u die ingaat tegen alle geheiligde geboden Gods – net als de antichrist, Obama – zijt geliefd onder het volk, dat ook door de machthebbers der aarde betoverd is door toverij van de leugen. De gevallen engelen hebben reeds alle volken verleid, door Gods geheiligde woorden, de waarheid, te verdraaien!

Uw paus zal met alles meewaaien, met de toverijen die in hem zijn!

Ook zal hij vele tekenen doen, omdat de geest van de gevallen engelen in hem is. Hij zal als een kameleon zijn, omdat de Illuminati tot zijn doel wil komen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men wil door middel van aanvallen in uw slaap de Christenen verleiden, en van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aftrekken!

De kampen staan reeds gereed om Christenen te elimineren. Er is reeds Christenvervolging, omdat uw wereld overgenomen is! Meer dan 50 landen maken zich reeds schuldig door Christenvervolging.

Voorwaar, geliefden, wees op uw hoede!

Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege ongehoorzaamheid!

1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10, en Openbaring 22, vers 6 en 7, en Efeziërs 6, vers 12 tot en met 13  Lees dit voor. Ik begin met

1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10  Hier staat geschreven: En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Openbaring 22, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Efeziërs 6, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

De bode engel Gods sprak verder, 

Gij geliefde soldaten van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vrees deze boodschap niet, want satan weet: zijn tijd is kort!

En daarom, de genade is bijna voorbij. De bescherming van de aarde is weggenomen, de wegen zijn vrijgevochten.

Vecht als een soldaat, want zie, onverwachts, zo spreekt de Here, sla Ik toe! En welke soldaat was gereed?

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Immanuel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com