DutchVideo 2023

Ontzag is de sleutel die de deur opent

Dit is een bemoedigende boodschap Gods. De sleutel om de deur te openen is, ontzag voor de Heer te hebben dat het hart verkwikt en het is een gave en het baant de weg naar de liefde.

Gepubliceerd op 22 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, weest gezegend met deze bemoedigende woorden;

Prediker 2, vers 26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde…tot zover.

Zegt,
Dank U Yeshua HaMashiach!

Voorwaar, ja, de liefde voor God is eerbiedwaardige wijsheid voor hen aan wie Hij zich kenbaar maakt.
Hij geeft wijsheid, zegeningen en liefde aan wie echt ontzag voor Hem heeft. De sleutel om de deur te openen is, ontzag voor de Heer hebben dat het hart verkwikt en het is een gave en het baant de weg naar de liefde. Voorwaar,

Spreuken 1, vers 7 De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Voorwaar, geliefde des Heren;

Psalm 111, vers 10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Voorwaar, ja, wie ontzag voor de Heer heeft, en zijn of haar naaste liefheeft, en geen kwaad spreekt, heeft de wijsheid en genade, en de liefde Gods begrepen, en ziet zijn zegeningen en roem vermeerderen, ja, ontzag voor de Heer.
Zondig niet en laat de vreugde, vorming, trouw en zachtmoedigheid toenemen. Als de deur geopend wordt bemerkt men dat de schatkamers van wijsheid diepzinnige zegeningen bevatten. Wees daarom zachtaardig dan vindt u de sleutel van Zijn genade en ontzag; de liefde!

Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Tot slot, wie de wijsheid Gods in de wind slaat is dom en mist Zijn zegeningen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com