DutchVideo 2019

Ontwikkeling van Robots is reeds veel verder dan wat men deelt in de media

Men wil de mens vervangen; zelfs in films wordt het al duidelijk gemaakt. Er zijn al robots met seksuele gevoelens, die de behoeften van de mens herkennen. Ook het Amerikaanse leger wil zo snel mogelijk robots om te gebruiken! En zelfs zijn er nu al robots standaard te huur. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 januari 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Voorwaar, mijn naam is Sarnea, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, de demonen van satan, de technologische gevallen engelen, zijn al heel ver met het ontwikkelen van de meest indrukwekkende robots!

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, men probeert de mens over te nemen, zoals door robots met seksuele gevoelens, die de behoeften van de mens herkennen.
Men probeert God te vernederen en Zijn bedoelingen kapot te maken, zoals God het bedoeld heeft met de schepping!

Genesis 3, vers 8 en 9  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Voorwaar, je hebt al robots die levensecht zijn, zoals bij de Global Mobile Internet Conference in Peking.
Yangyang verscheen op het podium, met haar bruine haren en chique kleding en jas. Men kon deze humanoid robot bijna niet onderscheiden, of het een mens was of robot.

Ook het Amerikaanse leger wil zo snel mogelijk robots om te gebruiken,
om hiermee mijnen op te sporen, en die de soldaten voorzien in hun behoeften, zoals het dragen van zware gewichten, en de omgeving scannen, en die zelfs voorzien in de seksuele behoeften!

Zo zijn er nu al robots standaard te huur,
die kunnen dansen en muziek spelen, en muziek kunnen afspelen, en die zelfs een presentatie geven aan de gasten van een bedrijf, en die meer doelgericht en sneller en beter kunnen schieten dan een menselijke soldaat.

De robotontwikkeling is alreeds veel verder dan wat men deelt in de wereld!
Voorwaar, men wil de mens vervangen; zelfs in films wordt het al duidelijk gemaakt! Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had de wereld al gewaarschuwd via de boodschappen Gods, vanaf 2012.

2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.
Vers 7  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
En vers 9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com