DutchVideo 2015

Ontwikkel een strategie bij tegenslagen!

Boodschap Gods: Wie gelooft dat een tegenslag met een reden gebeurt, doorstaat deze gebeurtenis veel beter. Ontwikkel een strategie voor onverwachte tegenslagen. U hoort en leest wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, wil dat u leert door middel van tegenslagen in uw leven. Lees verder in de boodschap.

Gepubliceerd op 20 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

struggle and strength

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 20 oktober 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Ik wens u Zijn genade en vrede toe.
Dank God, ook al hebt u er geen reden toe om Hem te danken. Ondanks alle tegenslagen, blijf danken en geloven! Als u denkt: ‘Ik ben verslagen’, is de nederlaag een feit. Denk: ‘Ik kan het!’ Iedereen vindt bij wilskracht baat, in de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, ontwikkel een strategie voor onverwachtse tegenslagen.
Hoe beter uw strategie is, hoe eenvoudiger u erdoorheen komt. Toeval bestaat niet! Wie gelooft dat een tegenslag met een reden gebeurt, doorstaat deze gebeurtenis, wat u overkomt, veel beter. Ook kan het zijn dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u hiermee wil laten groeien, om u sterker te maken. Dit besef geeft ook hoop en steun.

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

En Psalm 16, vers 8  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com