DutchVideo 2017

Ontvang meer van God!

Voorwaar, bent u tevreden, of schreeuwt u het uit vanwege de stormen in uw leven? Of bent u niet tevreden op geestelijk gebied? Hoor, hoe u meer ontvangen kunt van God in deze boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Autumn Girl enjoying nature on the field. Beauty Girl Outdoors raising hands in sunlight rays. Beautiful Teenage Model girl in white dress running on the Field, Sun Light. Glow Sun. Free Happy Woman

Volledige weergave: 

19 mei 2017  Hartelijk welkom! De bode engel Gods bracht woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Handelingen 7, vers 54 tot en met 60  Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. Tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Flaimero en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, bent u tevreden, of schreeuwt u het uit vanwege de stormen in uw leven?
Of bent u niet tevreden op geestelijk gebied? Sommigen lezen de Bijbel wel, maar zien maar weinig van een machtig en krachtig ingrijpen door middel van wonderen en tekenen! En in sommige kerken lijken ze zelfs wel ingevroren.

En bent u tevreden?
Hoort u bij een gelovige, bij wie geen wonderen en tekenen aanwezig zijn? Zegt uw Rabboeni niet, dat hetgene wat Hij gedaan heeft, u nog grotere wonderen zal doen in Zijn naam, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? En dat als u een glas gif drinkt, het u niets zal doen? Dat zei God toen, en dat zegt God ook nu nog.

Denk eens heel goed na: bent u tevreden over hoe het nu gaat?
Luister, u kunt ervoor kiezen om even naar de boodschappen te luisteren, en daarna onveranderd verder te gaan met uw normale leventje. Of is er ook een diep verlangen naar meer? Of vindt u het verder wel goed zo?

Markus 16, vers 16 tot en met 20  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
En onderzoek uzelf, en wees een geestelijke bouwsteen, om samen te groeien in de Heilige Geest!

Handelingen 7, vers 56  En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

Stefanus zag Hem, Gods heerlijkheid, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hoeveel moeite moet u doen, denkt u, om te ontvangen? Voorwaar, ook u mag Gods heerlijkheid ervaren en ervan genieten, maar dan moet u wel ontevreden zijn en meer willen ervaren en willen ontvangen. Strek u uit in het geloof, en dank Hem!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com