DutchVideo 2014

Onthulling van hemelse grotschatten en veel meer!

BOODSCHAP GODS: IK ONTSLUIER EN NEEM DE BEDEKKING WEG! VOORWAAR, IK RAAD U AAN, ALS GIJ EEN HOKJESDENKER BENT EN NOG VASTZIT, OM DEZE BOODSCHAP TE BEGRIJPEN, DEZE BOODSCHAP TE VERLATEN.

Gepubliceerd op 14 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

1 Corinthians 2, verse 9 No eye has seen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op maandag 14 juli 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord deze onthullende boodschap over de hemel over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Mijn naam is Merari en ben een bode engel Gods. En ik kom in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, als gij die luistert afstemt op de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en uw hart opent, zult gij begrijpen, dat Hij niet alleen toen sprak, maar vooral nu in de eindtijd via Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, ik ontsluier, neem de bedekking weg. Ik raad u aan, als gij een hokjesdenker bent en nog vastzit, om deze boodschap te begrijpen, deze boodschap te verlaten. Voorwaar,

Efeziërs 4, vers 10  Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Voorwaar, ik openbaar u nieuwe dingen!

Profeet Benjamin zag ooit, samen in de hemel met Camiera, een bode engel Gods, een prachtige waterval. Daar achter de waterval was een ingang. Meteen sprongen er links en rechts vuurfakkels aan. En Benjamin zag prachtige kunstwerken, die ontstaan waren door druppels van deze hemelse berg in de hemel zelf. Camiera zei, Kijk, dit gesteente heeft allemaal edelstenen, en waar gij op loopt is van zuiver goud!

Voorwaar, Benjamin hoorde belletjes en zag, dat er boven hem parels tegen elkaar aan kwamen en een hemels geluid gaven.

De muren waren bewerkt door de engelen Gods met een soort mozaïek, geïllustreerd met allerlei gedeelten uit de hemel. Benjamin zag zelfs Bijbelse mozaïekschetsen.

De muren waren ook bewerkt met prachtige robijnen en amethisten en sardonyxen en goud en diamanten en saffieren en chrysolieten en jaspisstenen, en vele andere kostbare, bekende en onbekende waardevolle stenen, die men gebruikt had door te mozaïeken.

Benjamin zag ook gouden druppels vallen, en zag dat er een vorm kwam van goud: een soort kandelaar. Ook vele schatten, die ooit verloren waren gegaan, vond men daar terug.

De wandeling in deze berg is menselijk geteld vergelijkbaar met drie dagen wandelen! Voorwaar, als men uit deze hemelse berg komt, volgt telkens weer een prachtige bezienswaardigheid. Zelfs voor de watervalingang ligt een prachtig hemels meer met hemelse bloemen.

Voorwaar, er is een lucht in de hemel met prachtige bezienswaardigheden!

Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Voorwaar, God zag dat alles in de hemel zeer goed was!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com