DutchVideo 2016

Onschuldig opgesloten!

Voorwaar, daar zit u dan, onschuldig opgesloten als een misdadiger… Lees de volledige boodschap Gods!

Gepubliceerd op 20 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

locked-up-but-innocent

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 20 december 2016 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.

Spreuken 7, vers 1  Mijn zoon “en dochter”, denk altijd aan mijn uitspraken, vergeet mijn woorden niet.
Vers 3  Draag mijn woorden als een ring aan je vinger, schrijf ze in je hart.
Vers 6  Ik stond eens bij het raam van mijn huis, en keek uit het venster naar buiten.
Vers 23  totdat een pijl zijn lever doorboorde, zoals een vogel in het net vliegt en niet merkt dat het hem zijn leven kost.
Vers 27  Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal je af tot in de kamers van de dood.

Voorwaar, daar zit u dan, onschuldig opgesloten als misdadiger…
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Hooglied 8, vers 6  Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde… tot zover.

Psalm 18, vers 2  Hij zei: Ik heb u lief, JHWH, mijn sterkte,
Vers 7  In mijn nood riep ik tot JHWH, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
Vers 19  Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar JHWH was mij tot steun. Vers 20  Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.
Vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u lief!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com