DutchVideo 2023

Onderzoek uw eigen hart, uw geest ééns, zeer grondig en diep!

De bode engel sprak in deze boodschap: Als ik u was zou ik tot God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen evenzo uw gedachten of zij wel uit God zijn. Onderzoek uzelf ééns in uw hart, grondig en diep.

Gepubliceerd op 23 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, broeders en zusters.

Job 5, vers 8 Integendeel, ik zou “toch als ik u was” naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen “evenzo uw gedachten of zij wel uit God zijn”.
En Job 6, vers 14 Wie zijn vriend “of broeder of zuster” medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.

Voorwaar, dit telt ook wanneer men te trots is om ‘het spijt mij’ te zeggen.
Voorwaar, bekeer u!

Job 8, vers 2 Hoelang zult gij op deze wijze spreken en zullen de “ongevoelige” woorden van uw mond een hevige “storm” wind zijn?
En Job 10, vers 2 Ik zal tot God zeggen “als ik u was”: Veroordeel mij niet; laat mij weten, waarom Gij U tegen mij keert.
En vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?
En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, “zegt de Heer, en” mijn oor gehoord en in zich opgenomen.
En vers 9 Zal het goed zijn, als Hij u “grondig en diep” onderzoekt; “denk u echt dat” gij Hem kunt bedriegen?…tot zover.
En vers 10 Streng zal Hij u “gaan” straffen, indien gij ”verder zondigt en” heimelijk partij kiest “voor het kwaad van satan”.
En vers 11 Zal zijn hoogheid u niet verschrikken en de schrik voor Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” u niet overvallen?
En vers 12 “Luister goed en houd dit in gedachten.” Uw “gedachten en” uitspraken zijn spreuken van as…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel Gods.

Mattheüs 5, vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Voorwaar, u wijst met uw vingers naar anderen, maar denkt u nu echt dat u meer bent en beter bent dan uw naaste?
Wie is nu echt uit den boze, denkt u? Hij of zij die negatieve dingen spreekt en zijn of haar naaste veroordeelt! Onderzoek uzelf en uw eigen hart ééns heel grondig!

Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, “hemel of hel”.
En Mattheüs 12, vers 34 tot en met 37 Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
En Mattheüs 7, vers 2 Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
En Mattheüs 23, vers 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Voorwaar,

Johannes 15, vers 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
En Romeinen 12, vers 15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com