DutchVideo 2020

Onderwerp u aan God!

Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

Gepubliceerd op 6 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig, is de Almachtige God van al wat leeft, de enige Almachtige Koning der koningen, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
En voorwaar, en alles wat leeft en zelfs de engelen Gods des hemels, zijn onderworpen aan Gods majesteit en macht en kracht en zijn keuzes. Zegt, “Halleluja!”

Voorwaar, onderwerp u aan God en bied weerstand allen aan de duivel.

Openbaring 19, vers 3 tot en met 5 En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: “Amen, halleluja!” En een stem ging uit van de troon, zeggende: “Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!”

Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, iedereen, zelfs wij engelen Gods, weten dat Gods macht en beslissingen het alle beste is.
De duivel verzette zich tegen God en kon niet omgaan met teleurstelling en het eind resultaat was, hoogmoed komt ten val. Hij werd de hemel uit geworpen. Halleluja!

Voorwaar, lees dit voor u zelf, Lucas 12, vers 15.

Voorwaar,

En Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. “Amen!”

Voorwaar, toon respect voor God en zijn aangestelde gezalfden, en kijk uit voor u mond en gedachten.
Profeet Benjamin geef alles aan u 100% woord voor woord door.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com