DutchVideo 2015

Onderhoud je relatie en val niet terug in de wereld!

Boodschap Gods: Er zijn Christenen die denken: ‘God mag mij zegenen en ik ontvang wel’, en zij gaan verder lekker ontspannen. Zij denken een soort superhero, superheld, Christen te zijn!

Gepubliceerd op 1 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

just relax, or..

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 mei 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. In tegenwoordigheid van de engelen Gods, schrijft Benjamin Cousijnsen dagelijks meteen alle woorden op, die hem worden doorgegeven namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zemkia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 24 februari 2013 bracht ik de boodschap:
‘Marjolijn: een overgenomen Christen!’ Velen denken dat als je gedoopt bent en vervuld bent met de Heilige Geest, dat je niet kunt zondigen, en als het ware een soort een superhero Christen bent en dat God je wel leidt en beschermt, en dat je er verder niets voor hoeft te doen. Denkt u er misschien ook zo over?
God mag u zegenen, en u ontvangt en gaat lekker ontspannen. Want u hebt u overgegeven toch, en bent immers een kind van God? Voorwaar, wacht eens even! Ik raad u aan om naar de boodschap te luisteren van 24 februari 2013, met de titel: ‘Marjolijn: een overgenomen Christen!’ Voorwaar, deze boodschap zal u de ogen openen!

Zo zijn er vele boodschappen Gods doorgegeven vanaf 2012, en over de future, die tot grote zegen zullen zijn voor uw relatie.
Zap eens door de Evangelical Endtimemachine; het zal voor u tot grote zegen zijn! Het gaat er niet echt om, of u naar de boodschappen luistert van 2012 of 2015, enzovoorts. Het gaat om de boodschap, de heilige woorden Gods! Ook al is de Bijbel een zeer oud boek, u leest het onder andere vanwege de vele kostbare zegeningen. En zo is het ook met de boodschappen, die doorgegeven worden aan Gods dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen, die alles opschrijft, woord voor woord, in opdracht van de Almachtige, om zo Gods heilige woorden, boodschappen, over te brengen.
Voorwaar, vele Christelijke superhero’s op sokken zijn reeds gevlucht, omdat ze niet echte warrior strijders waren, en geen relatie aangingen en onderhielden met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En ze kwamen weer terecht in de wereld. Als u voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kiest, gaat u er 100% voor, niet alleen in de kerk, maar overal, elke dag in uw leven.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com