DutchFor the Children EN/NLVideo 2017

Onder moeders buik lagen eens drie eieren!

Dit vergelijkingsverhaal is geschikt voor alle leeftijden.

Gepubliceerd op 23 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

3-little-birds

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 februari 2017 bracht een bode engel van God deze mooie boodschap over voor groot en klein. Ga maar zitten en luister…

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Nostia en ben een bode engel Gods.

Hoog in de boom zat mamma vogel rustig te ontspannen en te genieten, echt waar.
En onder haar buik en vleugels lagen drie mooie eieren…

Hé, opeens voelde mamma vogel iets bewegen… “Prijs de Heer!”
Vlug keek ze toe en ging ze op de rand van haar nest zitten, om alles goed te kunnen zien. Ze dacht, ‘God is zo geweldig! Oh nee, kijk nou! Er zit een barstje in een van de eieren!’ Maar toen zag ze een heel klein snaveltje tevoorschijn komen, en “krak”… daar kwam het kuikentje… “Piep, piep, piep!” “Krak”, het eerste kuikentje was eruit. Maar al snel kwam de ene na de andere kuiken tevoorschijn!

Maar het laatste ei, daar gebeurde niets mee.
En mamma vogeltje zei: “Kom er maar uit!”
En een stemmetje zei heel zachtjes: “Ik, ik, ik durf niet, ik ben bang”.
Maar mamma vogeltje zei: “Je hoeft niet bang te zijn, hoor”.
En “krak”… Ja! Hè, hè, eindelijk. Daar kwam ook dit laatste kuikentje tevoorschijn. Weet je, God beschermt jou onder Zijn vleugelen en is heel erg blij met jou. Je hoeft niet bang te zijn, of je te verstoppen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

En de bode engel Gods sprak, na dit verhaaltje te hebben gebracht: Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik ga nu.

En ook ik zeg je, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene je

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com