Church RuachDutchVideo 2017

Onder de loep!

13-06-2017  Dit is een resumerende boodschap, waarin u hoort en leest, hoe en waardoor de Kerk Ruach is uitgedund en gezuiverd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

onder-de-loep

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Hetrick bracht woord voor woord, in opdracht van de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik, Hetrick, begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik, Hetrick, heb een mededelende boodschap Gods.

Zo spreekt de Heer het volgende: Hoor aandachtig, Filipijnen!
Op 10 november 2016 werd de boodschap met u gedeeld, getiteld: ‘Ondanks Gods waarschuwingen gaf Jemuel geen gehoor!’ Laten we hem eens onder de loep nemen.

Waarom wordt satan de engel des lichts genoemd?
Vreemd, hè?

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Tja, duidelijker kan de God van Abraham, Izaäk en Jakob niet zijn!
In Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 en 2, worden de werken van de gevallen engelen, zoals tovenarij en banspreuken, benoemd. En zelfs in hoofdstuk 8, leerden de gevallen engelen, Azazel onder anderen, de mensen wapens te maken om te doden. De gevallen engelen doen zich ook voor als engelen des lichts!

Over afgoden gesproken, ik zou maar niet het huisje gaan doorzoeken van Jemuel.
Zyra Lee Chan en Jemuel Piloton waren uit het team gezet, omdat Jemuel vaak stiekem afsprak en de moeder van Zyra zwijggeld toestopte. Ook zat hij, Jemuel Piloton, met haar in een hotel. Zijn vrouw, Jennifer, weet wel meer over hoe hij in elkaar zit, en dat alles waar is, wat aan Profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard is. Zij zit nog mooi in het team, en deelt de boodschappen Gods, al is het niet gemakkelijk voor haar met Jemuel.

Jemuel maakte Zyra tot een profetes en zichzelf als een evangelist.
Hij gaf zelfs geld aan de kinderen, zodat ze tegen Gods Profeet ‘Repent’ riepen! Ook nam hij vrienden mee naar de kerk, om met zijn banspreuken en magie, via valse profetie, de Kerk Ruach over te nemen. Hoor beslist naar de boodschap, getiteld: ‘Ondanks Gods waarschuwingen gaf Jemuel geen gehoor!’, die u via de Search balk in de Evangelicalendtimemachine.com kunt vinden. Ondanks Gods waarschuwingen gaf Jemuel geen gehoor! De mensen bij Ruach werden betoverd door Jemuel, en men wou zelfs de kerk overnemen en geweld gebruiken. Ja, satan haat Profeet Benjamin en Theresa. En ook beraamde Jemuel Piloton met Darren Jackson en Likha Sari onder anderen, de plannen om samen de Evangelical EndTime Machine te vernietigen, Gods bediening! En zelfs Theresa kreeg een mail van Darren Jackson, met de dreiging dat men de Evangelical EndTime Machine kapot wil maken.

Voorwaar, velen zijn overgenomen!
En ik wil duidelijk maken dat de Kerk Ruach uitgedund is, en dat de slechte vruchten de kerk inmiddels hebben verlaten. Daarom ziet u meer kinderen dan volwassenen. Bid voor de Filipijnen en Kerk Ruach, en steun het werk van de Heer! Ook ISIS zit daar vlakbij. Bid voor Ruach!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com